Bebording

Kunnen we de bezoekers van de Veluwe op een meer eenduidige manier welkom heten en de weg wijzen? Het project Bebording o.l.v. procesmanager Edith Scholte-Wessels zoekt creatieve oplossingen met een groot draagvlak bij alle grondeigenaren.

Voorgeschiedenis

Op 28 mei 2018 heeft de VeluweAlliantie de koers vastgesteld voor de gezamenlijke aanpak van de recreatieve bebording op de Veluwe. Hierin waren 14 deelopgaven beschreven waar partijen mee verder willen. Als eerste is de ontwikkeling van het Stijlboek voor bebording in Veluwse vorm­geving opgepakt, inclusief de realisatie van enkele voorbeeldborden. Er bleken namelijk meerdere initiatiefnemers voor nieuwe borden te zijn met behoefte aan Veluwse vormgeving. In juli 2018 heeft bureau Peerdrops uit Rotterdam de opdracht namens de Veluwe gekregen. De selectiecommissie was unaniem enthousiast over hun aanpak, creativiteit, frisheid. In de loop van dit traject heeft het Routebureau Veluwe aan ontwerpbureau Diezit opdracht gegeven voor de bebording van de Veluwse routesystemen voor paardrijden, fietsen, MTB’en en wandelen. Samen zorgen deze bureau’s voor een samenhangende Veluwestijl voor recrea­tieve bebording, inclusief de bewegwijzering van de routesystemen. En meer dan dat: de basis ervan is de al bekende VisitVeluwe-stijl. We krijgen daarmee eenheid voor alle uitingen. Toepassing ervan stimuleren we, maar is niet een verplichting. Er blijft veel ruimte voor betrokken partijen om de eigen zicht­baarheid te bewaken.

Testfase met ‘pilots’ en afronden Veluwestijl

De uitwerking van de stijl is nu zo ver dat we deze in de praktijk kunnen testen.  Dit door middel van echte tastbare en zichtbare ‘plotborden’. Acht partijen die meedoen aan het ontwerpproces, zijn bereid om veertien pilotborden te plaatsen.  Hiermee kunnen we vijf varianten uit de familie van recreatieve borden testen. Vlak voor de kerst van 2019 zijn de eerste vijf pilotborden geleverd. De volgende vijf staan er eind januari. De acht partijen zorgen voor plaatsing. Over enkele dagen staat op deze pagina de enquête waarmee eenieder zich kan uit­spreken over het ontwerp.

Dat kan via de speciale enquête…  Doe mee en verspreid de pagina!

Veluwse bezoekers kunnen gaan oordelen via “duim op / duim neer” op de site van VisitVeluwe en de lokale gastheerorganisaties. Op basis van de reacties zal het ontwerp aangepast worden. Hoeveel tijd dat gaat kosten, weten we pas zodra de reacties er zijn. Kwaliteit van het proces en het resultaat staat voorop.

Wilt u weten waar de proeflocaties staan? Dan kunt hier kijken op Google Maps

Realisatie nieuwe bebording

Het stijlboek is pas het begin van de vernieuwing van bebording op de Veluwe. We willen voorkomen dat er enkel nieuwe borden bijkomen, verouderde borden blijven staan en daardoor de verrommeling juist toeneemt. We willen daarom dat de bestaande borden in de oude Veluwestijl binnen enkele jaren gesaneerd zijn en waar nodig vervangen door borden in de nieuwe stijl. Met gemeenten en grondeigenaren inventariseren we waar de borden in oude stijl staan en waar vervanging of sanering gewenst is. Uit­gangs­punt is dat binnen drie jaar, vervanging en sanering gerealiseerd is, vanzelfsprekend afhankelijk van het beschikbaar komen van middelen.

Uitgangspunten voor toepassing van de Veluwestijl

De Veluwestijl voor recreatieve bebording wordt ontwikkeld voor een ‘familie’ van verschillende soorten borden die allen de recreant als doelgroep hebben (incl. inwoners). Deze familie is vastgesteld in de gesprekken met de stakeholders en benoemd in de notitie aan de VeluweAlliantie over de Aanpak Veluwse bebording. Voor nagenoeg alle borden is een partij vrij om de stijl al dan niet toe te passen. Twee uitzonderingen zijn:

  • De borden voor de Veluwse ontvangstlocaties;
  • De borden voor de recreatieve routesystemen.

Meer weten?

Wie graag meer wil weten over het project Bebording, kan terecht bij Edith Scholte-Wessels (edith@zegeense) via telefoonnummer 06 – 51502527.