Beleef het Apeldoorns Kanaal

Het project ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’ heeft als doel om te zorgen voor meer beleving in, op en rondom het Kanaal dat loopt van Hattem naar Dieren: 55 kilometer lang. Het project richt zich niet meer op bevaarbaarheid met motorboten waarover zo veel om te doen is geweest. De insteek is in dit geval: meer doen met het kanaal zoals het er nu ligt.

Oorsprong

Beleef het Apeldoorns Kanaal is een initiatief van provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de zes gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Rheden en Brummen. Zij wilden weten of en hoe het kanaal leeft in het gebied. Tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2016 bleek dat er veel enthousiasme is onder inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om ‘meer te doen’ met het kanaal. Er werden ter plekke al direct meer dan 60 inspirerende ideeën geopperd, die in drie werkateliers dat najaar verder zijn uitgewerkt.

Werkgroepen

Aan de hand van de ideeën zijn een aantal werkgroepen direct aan de slag gegaan om ze concreet te realiseren. De overheden stelden daartoe werkbudget en een gebiedsmakelaar ter beschikking om de werkgroepen bij hun activiteiten te ondersteunen. Hieronder volgen en aantal van deze werkgroepen en hun belangrijkste speerpunten.

Werkgroep KanaalWeek: De KanaalWeek (laatste week juni) moet een jaarlijks evenement worden met regionale en op den duur landelijke bekendheid. Bezoekers mogen rekenen op sportief, informatief en educatief vermaak in combinatie met de beleving van het gebied. De eerste editie vond in 2018 plaats. Ook voor dit jaar zijn diverse activiteiten in voorbereiding, maar wie wil kan altijd aansluiten met een eigen initiatief.

Werkgroep Kanaalonderhoud: Deze werkgroep zet zich samen met het waterschap in voor een kanaal dat beter geschikt is voor lichte vaartuigen zoals roeiboten en kano’s. Er vinden bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden plaats om te zorgen dat men geen last heeft van overhangende takken. De werkgroep heeft een eigen vlot ter beschikking gekregen dat voor de eigen activiteiten, en die van anderen, ingezet wordt.

Sluis in beweging: De leden van deze werkgroep kijken naar de mogelijkheden om de monumentale sluis bij Dieren meer beleefbaar te maken. De sluis vormt het zuidelijke eindpunt van het kanaal en sluit daar aan op de IJssel. Graag wil de werkgroep de sluis weer actief krijgen omdat zij toeristische potentie ziet in de beleving. Er is geen noodzaak om boten vanuit de IJssel door te laten naar het kanaal zelf.

Zeilclinics in Apeldoorn: De zeilclinics voor de jeugd vinden tijdens de KanaalWeek en eind augustus/begin september plaats in Apeldoorn. Het kanaal biedt in het centrum voldoende ruimte om met kleine zeilboten de eerste kneepjes van het zeilen onder de knie te krijgen. Dit is niet alleen een leuke activiteit voor de jonge deelnemers, maar ook een mooi spektakel om vanaf de kant naar te kijken.

 

De wethouders van de zes kanaalgemeenten en gedeputeerde Josan Meijers nadat de samenwerkingsovereenkomst was getekend.

 

Meer werkgroepen: Inmiddels zijn er meer werkgroepen actief, ook van mensen die zich bij de bestaande groep hebben aangesloten. Zo is er vertegenwoordiging vanuit Sportvisserij Oost Nederland en de Fietsersbond afdeling Apeldoorn, die beide ook meehelpen met activiteiten in de KanaalWeek. Er is zelfs iemand binnen de groep die een heuse kanofiets ontwikkelt waarmee men in en uit het kanaal kan fietsen.

Stichting Beleef het kanaal

De initiatiefnemers van de KanaalWeek, Ben Denekamp en Yuri Koster, hebben een stichting opgericht om nog meer beleving en activiteiten te ontwikkelen rond het Apeldoorns Kanaal. Doelstelling is het kanaal bewust onder de aandacht te brengen bij inwoners, ondernemers en toeristen. De stichting dient ook als schakel tussen werkgroepen, overheden, burgers en andere partijen om zo initiatieven te helpen realiseren.

Meedoen met het kanaal

De voortgang van de werkgroepen en de evenementen is te volgen via de website www.beleefhetkanaal.nl en Facebook. Het is ook mogelijk om mee te doen met de werkgroepen of met een eigen initiatief aan te haken (bv. tijdens de KanaalWeek).Ondernemers langs het kanaal kunnen hun bedrijf tijdens evenementen in het zonnetje zetten met een mooie aanbieding of een activiteit. En iedereen kan zich gratis aanmelden als vriend of partner om samen het kanaal nog meer beleefbaar te maken.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Yuri Koster en Ben Denekamp via info@beleefhetkanaal.nl.