Duurzaam Toerisme Veluwe

Op de Veluwe zijn toerisme en recreatie van groot belang en alom aanwezig. De reisbewegingen, het grondgebruik en het verbruik en afval ervan hebben grote invloed op de omgeving. Er is daarom een absolute noodzaak om te verduurzamen. De sector kan alleen een bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid in onze regio als zij duurzamer opereert. De aandacht voor duurzaamheid is inmiddels ook merkbaar onder gasten. Het blijkt onder meer uit de vraag naar duurzame vakanties waar VisitVeluwe voor het eerst mee te maken heeft. Wil de Veluwe haar relevantie als top-vakantiebestemming behouden, dan zal er de komende jaren meer inzet moeten zijn op dit thema. In de VeluweAgenda 2030 krijgt duurzaamheid daarom een prominente plek. Het is een breed begrip en kan reiken van biodiversiteit tot en met wat toerisme betekent voor inwoners, werknemers en gasten. We kiezen daarom voor prioriteiten die we samen bepalen met stakeholders, experts en projectleiders van de lopende Veluwse programma’s.

Green Key Veluwe

Op de Veluwe werken nu al vele partijen hard aan het verduurzamen van recreatie en toerisme. Binnen allerhande bestaande projecten is er aandacht voor, zoals binnen Vitale Vakantieparken. Via deze website kunt u ook zelf mee gaan doen aan bijvoorbeeld Laadpalen op de Veluwe. Voor individuele ondernemers kan de Green Key helpen om het bedrijf te verduurzamen. De provincie Gelderland is een project gestart om ondernemers te ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van dit internationale keurmerk. U krijgt dan een bedrijfsbezoek, ondersteuning vanuit een helpdesk en bijeenkomsten met relevante onderwerpen aangeboden.

Meedenken en doen…

Op dit moment brengen we de activiteiten gericht op verduurzaming in bestaande projecten, en wie zich daarmee bezig houdt, in kaart. Tegelijkertijd wordt met stakeholders gesproken over de beste focus en wat dan mist bij de huidige acties. We gaan geen nieuw breed project over verduurzaming starten, maar kijken wat nog moet gebeuren.

Iedereen mag meedenken en doen bij de verduurzaming van toerisme en recreatie. We bouwen een netwerk op om elkaar te informeren, te verbinden en te inspireren. Wilt u daar deel van uitmaken? Dan kunt u contact opnemen via Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

Op excursie met een elektrische scooter