Duurzame mobiliteit op de Veluwe

Binnen de VeluweAgenda is er veel aandacht voor het versterken van ‘duurzame mobiliteit’ op de Veluwe. Partijen op de Veluwe zoeken naar een flexibele en toekomstgerichte mobiliteitsoplossing voor zowel toeristen als inwoners. Het project is gericht op een robuust en duurzaam mobiliteitssysteem voor een betere leefomgeving. Dat gebeurt dan door het slim organiseren van mobiliteit: gebruikmakend van de ervaringen en opgebouwde deskundigheid elders (waaronder de EU-projecten Share-North en MOVE). Het project ‘Duurzame mobiliteit op de Veluwe’ betreft het uitwerken van een ontwikkelrichting voor maatregelen voor het seizoen 2020, dit bestaat uit een aantal onderdelen die we hieronder even langslopen.

Het creëren van bewustwording onder recreatieondernemers en gemeenten

Veel ondernemers zijn zich nog niet bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en zakelijk belang van de (duurzame) reis van hun gast. Voor een duurzaam/robuust effect van maatregelen wordt ingezet op de training en bewustwording van de ondernemer op drie onderdelen;

  1. Inzet travellers journey’

Een Travellers’ Journey brengt de volledige ‘reis van de bezoeker’ in beeld, zowel qua reisbeleving, reizigerslogistiek, als de aansluiting op de logistiek van het reisdoel (locatie of event). De uitkomst van een Travellers’ Journey biedt input voor het direct verbeteren van de reisbeleving van de bezoeker.

  1. Opzetten ambassadeursprogramma

Via de actieve regio ambassadeur https://regioambassadeurs.nl/ wordt een nieuwe training duurzame bereikbaarheid ontwikkeld en aangeboden, speciaal gericht op de Veluwe.

  1. Training “Google My Business”

Een groeiende groep reizigers zoekt, boekt en navigeert met Google (Maps). Google ondersteunt de reiziger met betere informatie naarmate ondernemers hun Google My Business hebben bijgewerkt en hierbij ook worden getraind te ‘luisteren’ naar het commentaar en de vragen (over bereikbaarheid) die gesteld worden. De informatie uit Google My Business (zoals drukte en openingstijden) worden automatisch in de Google Maps-navigatie overgenomen. Om ondernemers hierin te trainen wordt er in samenwerking met Google een training georganiseerd.

Het opzetten van pilots met betrekking tot Haal uw gast

In samenwerking met vooruitstrevende ondernemers wordt een aantal pilots opgezet om de gast (gratis) openbaar vervoer aan te bieden om de reis naar een locatie te maken. Vanzelfsprekend kan de dienst ook door ondernemers worden ingezet om de eigen gasten op de Veluwe eenvoudig met het OV te laten reizen.

 

Het opzetten van pilots aangaande de inzet deelauto’s

En ten derde wordt er een aantal pilots georganiseerd om deelauto’s en shuttles in te zetten voor het halen en brengen van gasten en werknemers en voor gasten die niet over een auto beschikken, maar toch de Veluwe graag met de auto verkennen.

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen via Jordi Spruit, 06-41087940 of jordi.spruit@advier.nl. Wil je meedoen aan de pilots? Neem dan contact op met dumovel@veluweop1.nl