Financiering Recreatieve Infrastructuur (FRIS)

Inwoners en gasten brengen ieder jaar miljoenen bezoekjes aan de Veluwe om er te genieten van de natuur en bezienswaardigheden. Dat kan door het uitgebreide netwerk aan paden, routes en meer. Het kost alleen steeds meer moeite om het onderhoud ervan te kunnen betalen. Uit vele gesprekken met betrokken partijen kwamen een vijftal mogelijke maatregelen. Die maatregelen wil de VeluweAlliantie in de komende twee jaren uitproberen.

Het netwerk van paden, banken, routeborden, bruggetjes en meer wordt ook wel de recreatieve infrastructuur genoemd. Voor het beheer daarvan krijgt een deel van de grondeigenaren een gedeeltelijke vergoeding van de provincie. Deze moet men zelf aanvullen, maar dit lukt onvoldoende. Daarbij wordt het almaar drukker en verwachten bezoekers steeds meer kwaliteit en veiligheid.

De VeluweAlliantie bestaat uit afgevaardigden van Veluwse stakeholders. Zij heeft na onderzoek en vele gesprekken vijf proeven uitgekozen om het beheer structureel rond te krijgen. Er wordt ook gekeken naar de bijdrage van de belanghebbenden. Inwoners, toeristen, overheden, ondernemers en grondeigenaren profiteren namelijk ieder op hun eigen manier van de recreatieve infrastructuur.

Proefprojecten
Maatregelen worden niet zomaar ergens ingevoerd. In 2022 en 2023 worden de mogelijkheden eerst verder onderzocht en waar het kan uitgeprobeerd. Er wordt ook met belanghebbenden over gesproken. Voor diverse proeven hebben zich partijen gemeld met een specifieke locatie. In andere gevallen gaat het meer om een Veluwe-brede proef. De volgende opsomming geeft een overzicht:

1. Proef Rol van het Routebureau Veluwe

De proef is gericht op het monitoren van de efficiëntie en andere voordelen van het werken met het gezamenlijke Routebureau. Daarnaast wordt gekeken naar de verdere kansen die dit biedt voor het beheer op de Veluwe.
Locatie-specifieke werkgroepen zijn gepland voor Veluwezoom, Noord-Veluwe en Ede.

2. Proef Lokale samenwerking

Stakeholders worden gestimuleerd en ondersteund om op lokaal niveau de financiering van het beheer te versterken. De afspraak om werkelijk hiermee aan de slag te gaan wordt op lokaal niveau gemaakt en ook op lokaal niveau verder ingevuld.
Locatie-specifieke werkgroepen voor De Goudsberg, Noordoost Veluwe, Otterlo, Ermelo, Veluwezoom en Voorst.

Dit Inspiratiedocument FRIS Lokale Samenwerking is voor partijen die op de Veluwe initiatief willen nemen tot lokale samenwerking rond recreatieve infrastructuur, en natuurlijk voor andere stakeholders voor wie die infrastructuur van groot belang is.

3. Proef Parkeerbijdragen bij kwetsbare of drukke natuurgebieden

Op de Veluwe en daarbuiten worden bij diverse natuurgebieden al parkeerbijdragen gevraagd. Van deze plekken gaan we ervaringen, effecten en financieel succes verzamelen. Daarnaast worden do’s en dont’s samengebracht en de mogelijk geschikte locaties geïnventariseerd.
Een Veluwe-brede werkgroep begeleidt deze proef, er zijn geen locatie-specifieke werkgroepen.

Deze Handreiking Parkeerbijdragen FRIS Veluwe is bedoeld voor partijen op de Veluwe die overwegen om parkeerbijdragen bij natuurgebieden in te voeren, maar ook voor partners en stakeholders van deze partijen die met de (mogelijke) invoering ervan te maken krijgen.

4. Proef Vignetten voor mountainbiken en paardrijden

Insteek is beter inzicht te krijgen op de werkelijke kosten van (een selectie van) bestaande routenetwerken. Daarnaast wordt begonnen met de opstart van een (voorlopig vrijwillig) vignet.
Locatie-specifieke werkgroepen zijn gepland voor het Ruiternetwerk Midden Veluwe en de MTB-netwerken Apeldoorn en Veluwezoom.

5. Proef Fonds recreatieve infrastructuur Veluwe

Insteek is de opzet van een fonds voor recreatieve infrastructuur en de bijbehorende afspraken. Gedurende de proef komt dit fonds mogelijk onder beheer van het bestaande Veluwefonds. Het zal een eigen publiek gezicht krijgen om ook donaties te kunnen ontvangen.
Een Veluwe-brede werkgroep onderzoekt en begeleidt de opzet van dit fonds.

We vroegen een aantal bezoekers en inwoners naar hun mening. Bekijk hier de video.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen zich melden om bij deze proeven te helpen. Er is ook ruimte om locaties toe te voegen of met andere ideeën te komen. Op deze pagina is ook het programmaplan van de VeluweAlliantie te downloaden. Het doel van dat programma is dat iedereen op een goede en veilige manier kan blijven genieten van de prachtige Veluwe. Meer informatie is te verkrijgen via projectleider Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

Achtergrond
Goede en veilige recreatieve infrastructuur (paden, bewegwijzering, bankjes, speeltoestellen, hekken, etc.) is belangrijk om de Veluwe voor bezoekers en gebruikers aantrekkelijk te houden. Het zijn de terreineigenaren die voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zorgen, inclusief het beheer van de recreatieve infrastructuur. Maar daar staat geen dekkende vergoeding tegenover, terwijl de kosten steeds toenemen.

In 2020 geeft de VeluweAlliantie opdracht om de balans op te maken en om met alle belanghebbenden te zoeken naar oplossingen. Het project krijgt de naam: Financiering recreatieve infrastructuur. We noemen het inmiddels FRIS. De balans is terug te vinden in het Veluwe Huishoudboekje. Download de conclusies van het Veluwe Huishoudboekje Deel 3 – Samenvatting & Synthese – Definitieve rapportage 01-05-2020 hier.

Terreineigenaren, ondernemers, overheden én gebruikers spraken intensief over oplossingsrichtingen. Dat resulteerde in bovengenoemde proefprojecten, die in 2022 van start gaan.

Meer informatie is te verkrijgen via projectleider Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

 

Financiering Beheer Recreatieve Infrastructuur Veluwe 22-23 is mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland