Financiering Recreatieve Infrastructuur (FRIS)

Inwoners en gasten brengen ieder jaar miljoenen bezoekjes aan de Veluwe om er te genieten van de natuur en bezienswaardigheden. Dat kan door het uitgebreide netwerk aan paden, routes en meer. Het kost alleen steeds meer moeite om het onderhoud ervan te kunnen betalen. Uit vele gesprekken met betrokken partijen kwamen een vijftal mogelijke maatregelen. Die maatregelen wil de VeluweAlliantie in de komende twee jaren uitproberen.

Het netwerk van paden, banken, routeborden, bruggetjes en meer wordt ook wel de recreatieve infrastructuur genoemd. Voor het beheer daarvan krijgt een deel van de grondeigenaren een gedeeltelijke vergoeding van de provincie. Deze moet men zelf aanvullen, maar dit lukt onvoldoende. Daarbij wordt het almaar drukker en verwachten bezoekers steeds meer kwaliteit en veiligheid.

De VeluweAlliantie heeft in haar vergadering van 15 maart 2024 besloten tot invoering van vrijwillige vignetten voor mountainbiken en paardrijden per 1 januari 2025. Dit geldt vooralsnog voor een periode van twee jaar waarin bekeken wordt of vignetten voldoen aan de doelstelling en of er een vervolg komt.
De vignetten zijn een initiatief van de VeluweAlliantie. In de VeluweAlliantie werken ruim veertig partijen samen, waaronder provincie Gelderland, 21 Veluwse gemeenten, terreineigenaren en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Het is voor al die partijen belangrijk dat de Veluwe voldoende aanbod blijft bieden om te kunnen recreëren. Wanneer er geen onderhoud meer kan plaatsvinden, zullen paden en routes afgesloten worden.

Het Routebureau Veluwe gaat zorgen voor de vignetten. Gebruikers kunnen vanaf einde van dit jaar bij het Routebureau een vignet aanschaffen. Het geld dat daarmee binnenkomt wordt gebruikt om de netwerken voor mountainbiken en paardrijden te kunnen blijven behouden.
De vignetten zullen dus niet verplicht zijn, maar bedoeld om een bijdrage te vragen voor het onderhoud. Vrijwilligers die nu meehelpen bij het onderhoud, kunnen gratis een vignet aanvragen. Kosten? Vooralsnog gaan we uit van € 15/per jaar voor mountainbikers en € 60/per jaar voor ruiters.

Om de ontwikkelingen te volgen, komt er een commissie van stakeholders, waarin ook gebruikers zitten.

 

Achtergrond
Goede en veilige recreatieve infrastructuur (paden, bewegwijzering, bankjes, speeltoestellen, hekken, etc.) is belangrijk om de Veluwe voor bezoekers en gebruikers aantrekkelijk te houden. Het zijn de terreineigenaren die voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zorgen, inclusief het beheer van de recreatieve infrastructuur. Maar daar staat geen dekkende vergoeding tegenover, terwijl de kosten steeds toenemen.

In 2020 geeft de VeluweAlliantie opdracht om de balans op te maken en om met alle belanghebbenden te zoeken naar oplossingen. Het project krijgt de naam: Financiering recreatieve infrastructuur. We noemen het inmiddels FRIS. De balans is terug te vinden in het Veluwe Huishoudboekje. Download de conclusies van het Veluwe Huishoudboekje Deel 3 – Samenvatting & Synthese – Definitieve rapportage 01-05-2020 hier.

Meer informatie is te verkrijgen via projectleider Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

 

Financiering Beheer Recreatieve Infrastructuur Veluwe 22-23 is mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland