Laadpalen op de Veluwe

Duurzame mobiliteit en duurzaam toerisme zijn belangrijke pijlers van de Veluwe Agenda 2030. Steeds meer mensen beschikken over een elektrische auto en die moet opgeladen kunnen worden. Veluwe op 1 ging op zoek naar een leverancier voor gemeenten en ondernemers op de Veluwe. In 2019 ging Veluwe op 1 een contract aan met PARKnCHARGE voor het plaatsen van laadpunten. PARKnCHARGE ontzorgt gemeenten en ondernemers in zowel de realisatiefase als in de exploitatiefase. Inmiddels staan de eerste 16 laadpalen, maar dat moeten er natuurlijk veel meer worden.

 

Contact

Wie mee wil doen met het laten aansluiten van laadpalen, kan rechtstreeks contact opnemen met Jered Heesters van PARKnCHARGE via mailadres laadpalenveluwe@parkncharge.nl

 

Duurzaam
Het aanbieden van laadpalen sluit aan bij de ambities voor meer duurzaam toerisme. Elektrische auto’s zorgen namelijk voor een reductie in CO2 uitstoot, voorkomen lokale luchtvervuiling doordat deze auto’s geen fijnstof uitstoten en daarnaast zijn elektrische auto’s stil, wat geluidshinder voorkomt. Kortom: goed voor natuur en milieu! Goed voor landschap en beleving… Komende jaren zal het aandeel elektrische auto’s naar verwachting een enorme vlucht nemen en is het daarom ook belangrijk dat Veluwse partijen voorbereid zijn door laadpalen aan te bieden.

Laadpalen als service

Van alle Nederlanders heeft 70% geen eigen parkeerplek en veel elektrisch rijders zijn daarom aangewezen op buitenshuis laden op bestemming. Recreatieondernemers zullen steeds vaker de vraag krijgen van hun gasten of ze een laadpaal hebben. Daarom organiseert Veluwe op 1 een groepsaankoop van laadpalen voor recreatieondernemers zoals vakantieparken, horeca, attracties, hotels, musea, campings en dagrecreatie. Op deze manier kunnen we samen de bezoekers van de Veluwe hoogstaande service blijven bieden.