Laadpalen op de Veluwe

Binnen het project ‘Laadpalen op de Veluwe’ is gewerkt aan een groepsaankoop voor laadpalen om elektrische auto’s van energie te voorzien. In de zomermaanden van 2018 is getracht zoveel mogelijk partijen op de Veluwe te interesseren om mee te doen aan een groepsaankoop. Dat proces stopte in oktober, toen bleken er maar liefst 32 partijen serieus geïnteresseerd om mee te doen. Daarna zijn diverse laadpaalleveranciers benaderd met de vraag of zij deze klus wilden gaan doen. Drie daarvan hebben een serieus aanbod gedaan en die zijn beoordeeld op basis van criteria.

 

De winnaar van de groepsaankoop laadpunten voor Veluwse recreatieondernemers is geworden het bedrijf PARKnCHARGE. Dat bedrijf gaat per direct van start met aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie van laadpalen bij de 32 recreatieondernemers. PARKnCHARGE kwam als winnaar uit de bus door haar klantgerichte aanpak waarbij de ondernemers zoveel mogelijk worden ontzorgd in zowel de realisatiefase van de laadpalen als de exploitatiefase die daarop volgt. Daarnaast zijn de oplossingen die PARKnCHARGE biedt voor ‘slim laden’ aan te passen op de wensen van verschillende ondernemers, waardoor het in veel gevallen mogelijk is om alsnog laadpalen te realiseren, zonder dat er een grote investering nodig is van de ondernemer voor het vergroten van de netaansluiting.

Contact!

Wie na de groepsaankoop van 2018 toch ook mee wil doen met het laten aansluiten van laadpalen, kan rechtstreeks contact opnemen met Nadine Folkertsma van PARKnCHARGE via mailadres laadpalenveluwe@parkncharge.nl

 

Het aanbieden van laadpalen sluit aan bij de ambities voor meer duurzaam toerisme. Elektrische auto’s zorgen namelijk voor een reductie in CO2 uitstoot, voorkomen lokale luchtvervuiling doordat deze auto’s geen fijnstof uitstoten en daarnaast zijn elektrische auto’s stil wat geluidshinder voorkomt. Kortom: goed voor natuur en milieu! Goed voor landschap en beleving… Komende jaren zal het aandeel elektrische auto’s naar verwachting een enorme vlucht nemen, en is het daarom ook belangrijk dat Veluwse partijen voorbereid zijn door laadpalen aan te bieden.

Laadpalen als service

Van alle Nederlanders heeft 70% geen eigen parkeerplek en veel elektrisch rijders zijn daarom toegewezen op buitenshuis laden op bestemming. Recreatieondernemers zullen steeds vaker de vraag krijgen van hun gasten of ze een laadpaal hebben.
Daarom organiseert Veluwe-op-1 een groepsaankoop van laadpalen voor recreatieondernemers zoals vakantieparken, horeca, attracties, hotels, musea, campings en dagrecreatie. Op deze manier kunnen we samen de bezoekers van de Veluwe hoogstaande service blijven bieden.