Recreatiezonering

De Veluwe wil aantrekkelijk zijn voor bezoekers en ze de natuur volop laten beleven en tegelijkertijd wil de Veluwe verschrikkelijk zuinig zijn op diezelfde natuur en daar past verstoring door mensen niet bij. Door deze spanning te erkennen en daar oplossingen voor te zoeken, bijvoorbeeld door na te gaan welke plaatsen in het natuurgebied goed wandelaars en fietsers kunnen ontvangen en welke beter afgesloten kunnen blijven om de dieren rust te gunnen.  Grote terreineigenaren, terreinbeheerders, gemeenten, provincie en ook de milieufederatie kijken samen naar een goede en werkbare indeling.