Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt.

Aan de slag met uw formele subsidieaanvraag

Er worden steeds meer stappen gezet voor het opzetten van een goed regioprogramma Veluwe Remembers (onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt). Vanaf 18 maart start de officiële procedure waarbij formele aanvragen kunnen worden ingediend. Provincie Gelderland heeft subsidies beschikbaar maar de gemeente Arnhem treedt op als subsidiebureau. Arnhem is de ‘penvoerende’ gemeente, vandaar dat u uw aanvraag daarheen moet sturen.

Vanaf 18 maart kunt u uw projectvoorstel formeel indienen bij het subsidiebureau van de gemeente Arnhem, mailadres subsidiebeheer@arnhem.nl.  U moet uw aanvraag uiterlijk zondag 31 maart indienen zodat het er ligt op 1 april. Het subsidiebureau toetst uw aanvraag op volledigheid en zal het daarna doorsturen naar de Stuurgroep Veluwe Remembers. Deze stuurgroep vraagt een speciale adviescommissie om een inhoudelijke afweging te maken over de projecten die zijn binnengekomen. Dat doet deze commissie na het sluiten van de termijn als alle projectaanvragen beschikbaar zijn en zij werkt daarvoor volgens een toetsprotocol die op deze webpagina als PDF is te downloaden.

Op de website van de gemeente Arnhem vindt u de detailinformatie over het aanvragen van subsidies

Tien tips om te komen tot een goede aanvraag

Bij het doornemen van het toetsprotocol, is het verstandig om de volgende tips in gedachten te houden…

  1. Lees daar waar Veluwe Remembers staat ook Gelderland Herdenkt. Beide plannen sluiten op elkaar aan.
  2. Lees voor dat u begint goed de Voorwaarden I om te kijken of uw project in aanmerking komt voor een subsidie.
  3. Wees volledig in uw beschrijving van uw project (waarom, wie, wat, waar, wanneer, hoe en met wie gaat u het doen en waarvoor een aanvraag).
  4. Geef duidelijk aan waar uw project of activiteit aansluit bij de uitgangspunten, voorwaarden en criteria van Veluwe Remembers.
  5. Wees gedetailleerd in de begroting (kosten en dekking) en vraag aan Veluwe Remembers.
  6. Wees bewust dat u bij de aanvraag niet meer dan 50% kunt aanvragen en dat bij toekenning en evaluatie er niet meer dan dat zal worden uitgekeerd.
  7. Wees u bewust dat u mogelijk niet eerder dan juni 2019 een uitslag kunt verwachten.
  8. Lees goed de procedure op de website van Arnhem.
  9. Vrijwilligersuren kunt u hoogstens meerekenen voor €5,00 per uur, en alléén voor de werkzaamheden binnen de periode van het project en ook nog eens voor hoogstens €1700 per jaar.
  10. Voor vragen over de technische kant van de subsidieaanvraag kunt u terecht bij subsidiebeheer@arnhem.nl Voor inhoudelijke vragen over het regioprogramma, kunt u terecht bij remembers@veluweop1.nl.