Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt. Er is een oproep gedaan om projecten aan te melden en daar is ruim op gereageerd. Op dit moment zijn er bijna 40 projecten die worden voorbereid: evenementen, tentoonstellingen, lezingen, etc. Die gaan plaatsvinden in de periode van september tot en met mei op verschillende locaties op de Veluwe. Wie wil weten waar wat gebeurt, kan terecht op de website van Gelderland Herdenkt waar een uitvoerige agenda in staat. Maar verderop deze pagina kun je ook het programma downloaden zoals we daar op dit moment zicht op hebben…

Naast deze grote projecten is er ook een oproep gedaan voor kleine initiatieven, de zogenaamde ‘poppies’. Daarvan zijn er ongeveer 130 gehonoreerd. Ook die zijn terug te vinden op de website van Gelderland Herdenkt én de bijbehorende gratis App.

Het programma van Veluwe Remembers is hier te downloaden (PDF)

Communicatie ‘Veluwe Remembers’

De grote en kleine projecten die spelen in de context van het regioprogramma Veluwe Remembers, zijn zelf ook aan de slag moeten met hun communicatie. Daarvoor hebben we een toolkit beschikbaar. Daar staan allerlei formats en suggesties in, ook geschikt voor professionele ontwerpers. De Toolkit is onderaan deze pagina te downloaden…

Verder is er een database opgezet die de basis vormt voor websites en apps zodat bezoekers een activiteitenkalender kunnen raadplegen. Verderop op deze pagina staat hoe een evenement kan worden aangemeld.

Alles in de activiteitenkalender!

Alle evenementen die plaatsvinden in het kader van Veluwe Remembers en Gelderland Herdenkt moeten terug te vinden zijn voor nieuwsgierige bezoekers. Daarom is er gewerkt aan een structuur waarbij je met één keer inschrijven in de grote database terug te vinden bent op verschillende manieren. Provincie Gelderland heeft de website www.gelderlandherdenkt.nl in het leven geroepen waarop alle herdenkingen en andere aan WOII-gerelateerde evenementen terug te vinden zijn.

Zorg ervoor dat je jouw activiteit aanmeldt voor de activiteitenkalender op https://inschrijven.gelderlandherdenkt.nl/ Op die pagina staat ook hoe je dat doet…

Veluwse activiteiten die vallen onder de Airborne-regio hebben een eigen meldpunt, maar ook hier gemelde activiteiten worden doorgeplaatst op de agenda van Gelderland Herdenkt. Organiseer je een activiteit in Arnhem, Renkum/Oosterbeek, Ede of Overbetuwe? Dan valt de activiteit onder de Airborne Region. Meld hem dan aan via: www.airborne-region.nl/meedoen.

Doorplaatsing activiteit nationaal en internationaal

Gelderland Herdenkt werkt nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei (nationale campagne 75 Jaar Vrijheid) en Liberation Route Europe (internationale campagne Europe Remembers). Mits de activiteit passend is voor Europe Remembers en het Nationaal Comité, bestaat de mogelijkheid dat deze doorgeplaatst wordt op de nationale en internationale activiteitenkalender. Je hoeft dus niet dubbel in te voeren.

De instructie voor het aanmelden van jouw evenement in de activiteitenkalender…

  1. Maak een eigen account aan.
  2. Activeer jouw account via e-mail.
  3. Log in met je account en meld je evenement aan voor Gelderland Herdenkt.
  4. Vul alle gegevens over de activiteit zo volledig mogelijk in en sla het formulier op.
  5. Na aanmelding van de activiteit wordt deze ter goedkeuring aangeboden bij de organisatie van Gelderland Herdenkt.
  6. Na akkoord wordt jouw activiteit opgenomen in de gezamenlijke agenda (zowel lokaal, nationaal als internationaal).

Bereid je voor op de vragenlijst die gaat komen bijvoorbeeld als het gaat om illustraties (twee worden er gevraagd). Is uw evenement kindvriendelijk? En ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Binnen welke verhaallijn valt uw evenement?

Zorg ervoor dat de uitingen voor je project de uitstraling hebben van 'Veluwe Remembers' via de Toolkit...

Project afgerond? Werk snel aan je verantwoording! Het subsidiebureau van Arnhem heeft een formulier gemaakt waarmee de organisatoren van projecten voor Veluwe Remembers zich kunnen verantwoorden. Het gaat dan alleen om de grote projecten - de poppies kennen daarvoor eigen spelregels. In de subsidiebeschikking staat dat binnen drie maanden na het einde van de activiteit de verantwoording binnen moet zijn bij de gemeente Arnhem, via subsidiebeheer@arnhem.nl. Zorg daarvoor om niet in de problemen te komen...

Aanvraagrondes gesloten…

Er zijn drie mogelijkheden geweest om projecten in te dienen voor het regioprogramma Veluwe Remembers. Dat is gebeurd in een redelijk vroeg stadium omdat de initiatiefnemers voldoende tijd en gelegenheid hebben om hun project voor te bereiden:

  1. Eerste ronde voor projecten liep van 18 maart tot 31 maart
  2. De ronde voor het indienen van kleinschalige projecten. de zogenaamde ‘poppies’, liep van 20 mei tot 10 juni.
  3. De tweede ronde voor projecten liep van 17 juni tot 30 juni.

De gemeente Arnhem trad op als subsidiebureau, zij verwerkten alle aanvragen. De grote projecten werden inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie op basis van een toetsprotocol. De poppies kenden een lichtere toetsing. De budgetten die beschikbaar werden gesteld door de provincie Gelderland in het kader van Gelderlang Herdenkt zijn allemaal ingezet.

Kinderen in Harderwijk vieren de Bevrijding