Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt. Er is een oproep gedaan om projecten aan te melden en daar is ruim op gereageerd. Die projecten moesten voor 1 april binnen zijn, indieners moeten ook snel weten waar zij aan toe zijn, zodat zij verder kunnen met de organisatie. Vanaf september start het kroonjaar al omdat 75 jaar geleden getracht werd via operatie Market Garden de brug over de Rijn te bevrijden zodat de geallieerden over een rij van bruggen konden doorstoten. Die andere bruggen werden bevrijd, bij Arnhem was de tegenstand te groot.

Tweede ronde Veluwe Remembers

De eerste ronde voor het regioprogramma Veluwe Remembers sloot op 31 maart. De aanvragen worden nu getoetst en de aanvragers krijgen snel uitsluitsel. De Stuurgroep Veluwe Remembers constateert dat er nog budget beschikbaar is voor een tweede ronde. Penvoerende gemeente Arnhem moet de subsidieregels nog vaststellen, toch kondigen wij vast de tweede ronde aan om een ieder de gelegenheid te geven om te starten met de voorbereidingen van hun projectaanvraag

De tweede ronde voor projecten binnen het regioprogramma Veluwe Remembers loopt van maandag 17 juni tot en met zondag 30 juni middernacht. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de eerste ronde en die zijn straks weer te vinden op de website van Arnhem en op deze projectpagina.

De tweede ronde is ook bedoeld voor projecten die af zijn gevallen in de eerste ronde omdat ze niet voldeden aan bepaalde eisen, maar wel kansrijk zijn. Aanvragers kunnen hun aanvraag beter laten aansluiten op wat er wordt gevraagd en opnieuw indienen.

De poppyregeling voor kleinere projecten

Naast allerlei grote projecten willen we binnen Veluwe Remembers ook allerlei kleine initiatieven stimuleren. Bewoners, buurthuizen, scholen, bibliotheken, enzovoort die ideeën hebben voor een kleinschalig initiatief binnen de context van 75 jaar bevrijding van de Veluwe, worden opgeroepen om ideeën in te brengen via de zogenaamde ‘poppy-regeling’. De poppy (meervoud poppies in het Engels) is de klaproos die symbool staat voor het herdenken van oorlogsgeweld. Indieners kunnen dan een kleine financiële ondersteuning krijgen bij hun project én hun project gaat mee in de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn: websites en apps houden bij welke evenementen waar en wanneer plaatsvinden. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen de Veluwse gemeenten en daar horen de gemeenten uit de Airborneregio uiteraard bij.

Samenvatting spelregels voor de poppyregeling

 • Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
 • Aanmelden kan via de website https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties
 • De regeling sluit op maandag 10 juni.
 • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €750,-
 • De maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van (50%) cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.
 • Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden. Het plafond voor de aanvragen tot en met 10 juni is €150.000,-.
 • Het subsidiebureau van Arnhem toetst en het college van burgemeester en wethouders beschikt op basis van eerdergenoemde voorwaarden.

Communicatie ‘Veluwe Remembers’

De grote en kleine projecten die spelen in de context van het regioprogramma Veluwe Remembers, zullen ook zelf aan de slag moeten met hun communicatie. Daarvoor hebben we een toolkit beschikbaar. Daar staan allerlei formats en suggesties in, ook geschikt voor professionele ontwerpers. De Toolkit is hieronder te downloaden…

Verder is er een database opgezet die de basis vormt voor websites en apps zodat bezoekers een activiteitenkalender kunnen raadplegen. Verderop op deze pagina staat hoe een evenement kan worden aangemeld.

Zorg ervoor dat de uitingen voor je project de uitstraling hebben van 'Veluwe Remembers' via de Toolkit...

Alles in de activiteitenkalender!

Alle evenementen die plaatsvinden in het kader van Veluwe Remembers en Gelderland Herdenkt moeten terug te vinden zijn voor nieuwsgierige bezoekers. Daarom is er gewerkt aan een structuur waarbij je met één keer inschrijven in de grote database terug te vinden bent op verschillende manieren. Provincie Gelderland heeft de website www.gelderlandherdenkt.nl in het leven geroepen waarop alle herdenkingen en andere aan WOII-gerelateerde evenementen terug te vinden zijn.

Zorg ervoor dat je jouw activiteit aanmeldt voor de activiteitenkalender op https://inschrijven.gelderlandherdenkt.nl/ Op die pagina staat ook hoe je dat doet, die instructie hebben we hieronder staat.

Veluwse activiteiten die vallen onder de Airborne-regio hebben een eigen meldpunt, maar ook hier gemelde activiteiten worden doorgeplaatst op de agenda van Gelderland Herdenkt. Organiseer je een activiteit in Arnhem, Renkum/Oosterbeek, Ede of Overbetuwe? Dan valt de activiteit onder de Airborne Region. Meld hem dan aan via: www.airborne-region.nl/meedoen.

Doorplaatsing activiteit nationaal en internationaal

Gelderland Herdenkt werkt nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei (nationale campagne 75 Jaar Vrijheid) en Liberation Route Europe (internationale campagne Europe Remembers). Mits de activiteit passend is voor Europe Remembers en het Nationaal Comité, bestaat de mogelijkheid dat deze doorgeplaatst wordt op de nationale en internationale activiteitenkalender. Je hoeft dus niet dubbel in te voeren.

De instructie voor het aanmelden van jouw evenement in de activiteitenkalender…

 1. Maak een eigen account aan.
 2. Activeer jouw account via e-mail.
 3. Log in met je account en meld je evenement aan voor Gelderland Herdenkt.
 4. Vul alle gegevens over de activiteit zo volledig mogelijk in en sla het formulier op.
 5. Na aanmelding van de activiteit wordt deze ter goedkeuring aangeboden bij de organisatie van Gelderland Herdenkt.
 6. Na akkoord wordt jouw activiteit opgenomen in de gezamenlijke agenda (zowel lokaal, nationaal als internationaal).

Bereid je voor op de vragenlijst die gaat komen bijvoorbeeld als het gaat om illustraties (twee worden er gevraagd). Is uw evenement kindvriendelijk? En ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Binnen welke verhaallijn valt uw evenement?