Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

 

Corona en Veluwe Remembers
Door de uitbraak van de Covid-19 epidemie en de bijbehorende maatregelen kunnen de komende maanden activiteiten en evenementen rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid niet doorgaan. De provincie heeft echter besloten om de subsidieperiode te verlengen tot 31 mei 2021. Dat betekent dat de evenementen en activiteiten toch door kunnen gaan. Je hebt dus nog ruim een jaar de tijd om een nieuwe datum te bepalen. We zien dat veel organisatoren hun activiteit uitstellen, zodat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. We nodigen jullie van harte uit om een nieuw moment te kiezen waarop het evenement alsnog door kan gaan.

Wat doe jij? Stoppen, omvormen of verplaatsen?
Het is een vraag waar wij en de provincie graag antwoord van jullie op krijgen, zodat we samen straks weer een nieuw programma kunnen maken. Dit geldt voor zowel de organisatoren van de grote projecten als die van de poppy’s (max 750 euro subsidie). Voor de grote projecten is het daarnaast van belang dat we inzicht krijgen in de gemaakte kosten. Daarom moeten alle organisatoren van de grote projecten voor 1 april 2020 een responsformulier invullen en naar marleen.hegeman@arnhem.nl toesturen. De gemeente Arnhem is de penvoerder voor alle projecten van Veluwe Remembers. Zij maakt een inventarisatie van de gewijzigde plannen en zal jullie rechtstreek informeren over het vervolg zoals de uitvoering van de subsidieregeling.

Poppy’s
Ook voor de poppy’s geldt dat we willen weten wat jullie doen. Ga je door of stop je? Meld dit via een mailtje aan l.bosman@veluweop1.nl. Mocht je er voor kiezen om een activiteit af te lasten en je hebt nog geen gebruik gemaakt van de verleende subsidie van maximaal 750 euro, dan kun je contact opnemen met subsidiebeheer@arnhem.nl. Zij leggen je dan verder uit hoe je het geld kunt terugboeken. Mocht je al kosten hebt gemaakt, dan hoef je dit niet terug te betalen.

 

Over Veluwe Remembers en 75 jaar bevrijding
In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt. Er is een oproep gedaan om projecten aan te melden en daar is ruim op gereageerd. Op dit moment zijn er bijna 40 projecten die worden voorbereid: evenementen, tentoonstellingen, lezingen, etc. Die gaan plaatsvinden in de periode van september tot en met mei op verschillende locaties op de Veluwe. Wie wil weten waar wat gebeurt, kan terecht op de website van Gelderland Herdenkt waar een uitvoerige agenda in staat. Maar verderop deze pagina kun je ook het programma downloaden zoals we daar op dit moment zicht op hebben…
Naast deze grote projecten is er ook een oproep gedaan voor kleine initiatieven, de zogenaamde ‘poppies’. Daarvan zijn er ongeveer 130 gehonoreerd. Ook die zijn terug te vinden op de website van Gelderland Herdenkt én de bijbehorende gratis App.

 

 

 

Communicatie ‘Veluwe Remembers’

De grote en kleine projecten die spelen in de context van het regioprogramma Veluwe Remembers, zijn zelf ook aan de slag moeten met hun communicatie. Daarvoor hebben we een toolkit beschikbaar. Daar staan allerlei formats en suggesties in, ook geschikt voor professionele ontwerpers. De Toolkit is onderaan deze pagina te downloaden…

Verder is er een database opgezet die de basis vormt voor websites en apps zodat bezoekers een activiteitenkalender kunnen raadplegen. Verderop op deze pagina staat hoe een evenement kan worden aangemeld.

Alles in de activiteitenkalender!

Alle evenementen die plaatsvinden in het kader van Veluwe Remembers en Gelderland Herdenkt moeten terug te vinden zijn voor nieuwsgierige bezoekers. Daarom is er gewerkt aan een structuur waarbij je met één keer inschrijven in de grote database terug te vinden bent op verschillende manieren. Provincie Gelderland heeft de website www.gelderlandherdenkt.nl in het leven geroepen waarop alle herdenkingen en andere aan WOII-gerelateerde evenementen terug te vinden zijn.

Zorg ervoor dat je jouw activiteit aanmeldt voor de activiteitenkalender op https://inschrijven.gelderlandherdenkt.nl/ Op die pagina staat ook hoe je dat doet…

Veluwse activiteiten die vallen onder de Airborne-regio hebben een eigen meldpunt, maar ook hier gemelde activiteiten worden doorgeplaatst op de agenda van Gelderland Herdenkt. Organiseer je een activiteit in Arnhem, Renkum/Oosterbeek, Ede of Overbetuwe? Dan valt de activiteit onder de Airborne Region. Meld hem dan aan via: www.airborne-region.nl/meedoen.

Doorplaatsing activiteit nationaal en internationaal

Gelderland Herdenkt werkt nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei (nationale campagne 75 Jaar Vrijheid) en Liberation Route Europe (internationale campagne Europe Remembers). Mits de activiteit passend is voor Europe Remembers en het Nationaal Comité, bestaat de mogelijkheid dat deze doorgeplaatst wordt op de nationale en internationale activiteitenkalender. Je hoeft dus niet dubbel in te voeren.

De instructie voor het aanmelden van jouw evenement in de activiteitenkalender…

  1. Maak een eigen account aan.
  2. Activeer jouw account via e-mail.
  3. Log in met je account en meld je evenement aan voor Gelderland Herdenkt.
  4. Vul alle gegevens over de activiteit zo volledig mogelijk in en sla het formulier op.
  5. Na aanmelding van de activiteit wordt deze ter goedkeuring aangeboden bij de organisatie van Gelderland Herdenkt.
  6. Na akkoord wordt jouw activiteit opgenomen in de gezamenlijke agenda (zowel lokaal, nationaal als internationaal).

Bereid je voor op de vragenlijst die gaat komen bijvoorbeeld als het gaat om illustraties (twee worden er gevraagd). Is uw evenement kindvriendelijk? En ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Binnen welke verhaallijn valt uw evenement?

Zorg ervoor dat de uitingen voor je project de uitstraling hebben van 'Veluwe Remembers' via de Toolkit...

Project afgerond? Werk snel aan je verantwoording! Het subsidiebureau van Arnhem heeft een formulier gemaakt waarmee de organisatoren van projecten voor Veluwe Remembers zich kunnen verantwoorden. Het gaat dan alleen om de grote projecten - de poppies kennen daarvoor eigen spelregels. In de subsidiebeschikking staat dat binnen drie maanden na het einde van de activiteit de verantwoording binnen moet zijn bij de gemeente Arnhem, via subsidiebeheer@arnhem.nl. Zorg daarvoor om niet in de problemen te komen...

Aanvraagrondes gesloten…

Er zijn drie mogelijkheden geweest om projecten in te dienen voor het regioprogramma Veluwe Remembers. Dat is gebeurd in een redelijk vroeg stadium omdat de initiatiefnemers voldoende tijd en gelegenheid hebben om hun project voor te bereiden:

  1. Eerste ronde voor projecten liep van 18 maart tot 31 maart 2019
  2. De ronde voor het indienen van kleinschalige projecten. de zogenaamde ‘poppies’, liep van 20 mei tot 10 juni 2019
  3. De tweede ronde voor projecten liep van 17 juni tot 30 juni 2019

De gemeente Arnhem trad op als subsidiebureau, zij verwerkten alle aanvragen. De grote projecten werden inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie op basis van een toetsprotocol. De poppies kenden een lichtere toetsing. De budgetten die beschikbaar werden gesteld door de provincie Gelderland in het kader van Gelderland Herdenkt zijn allemaal ingezet.

Kinderen in Harderwijk vieren de Bevrijding