Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt.

Er wordt de komende periode gewerkt aan een samenhangend en concreet programma maken rond drie verhaallijnen. Voor Veluwe Remembers worden twee verhaallijnen meegenomen die worden gebruikt voor de hele provincie: Market Garden en de bevrijding door de Canadezen via het Rijnlandoffensief. Daarnaast is er voor de Veluwe een meer regionaal thema gekozen: de Joodse geschiedenis, o.a. samenhangend met de gebeurtenissen in het Apeldoornse bos en de sjoel in Elburg. 

De VeluweAlliantie wijst bepaalde projecten aan als ‘icoon’, dat zijn projecten die bezoekers een reden geven om opnieuw naar de Veluwe te gaan. Voor het jaar 2019/2020 is dat het herdenken van de gebeurtenissen in de laatste oorlogsjaren. Frank Verhagen, ook tijdelijk coördinator voor de Airborne Region, is gevraagd om op te treden als ‘kwartiermaker’ voor het project Veluwe Remembers. Zijn opdracht is om een regionaal plan van aanpak te maken mede op basis van initiatieven die zijn geïnventariseerd door WO2GLD en door de heer Evert de Graaf in gesprekken met potentiële initiatiefnemers. Aan Veluwe Remembers wordt meegewerkt door de marketingorganisatie VisitVeluwe / RBT Kan. De gemeente Arnhem speelt een coördinerende rol bij het uitwerken van het programma.