Veluwe Remembers – Herinneringstoerisme

In 2019-2020 was het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland, werd bevrijd van de bezetter. Op en rondom de Veluwe hebben veel indrukwekkende, heldhaftige en verdrietige gebeurtenissen plaatsgevonden. Denk aan executies, bezetting, de luchtlandingen op de Ginkelse Hei, de slag om Arnhem, enzovoort. Het is belangrijk om ook nu – nu er bijna geen getuigen meer in leven zijn – aandacht te hebben voor wat er toen gebeurd is en voor hoe belangrijk het is om in vrijheid te leven.

Afronding Gelderland Herdenkt 75 jaar
De viering van 75 jaar vrijheid (Gelderland Herdenkt – Veluwe Remembers) is door Covid 19 in het geding gekomen. Er waren veel initiatieven, maar een groot deel daarvan kon niet op de geplande manier doorgaan.  Projecten zijn geannuleerd of uitgesteld tot uiterlijk mei 2022. Voor vragen over de afronding van deze projecten en de subsidieverantwoording kunt u contact opnemen met subsidiebeheer@arnhem.nl

Vrijheid in Gelderland
De provincie wil ook na de mijlpaal van 75 jaar herdenken, doorgaan met projecten die aandacht besteden aan de vrijheid. Daarvoor is het programma Vrijheid! in het leven geroepen. Dit nieuwe programma kijkt verder dan de Nederlandse en Gelderse grenzen. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht voor de manier waarop de Verenigde Naties en de Europese Unie vrede willen bereiken. Steeds gelinkt aan historische gebeurtenissen, recente ervaringen tijdens de coronacrisis of discussies over de inclusieve samenleving.

80 jaar vrijheid: hoe vieren we dat?
Veluwe Remembers doet een verkennend onderzoek naar hoe we het volgende kroonjaar van onze vrijheid vorm gaan geven. Bewustwording is van grote waarde voor ons programma in 2025, waarvan de voorbereidingen in 2024 zullen starten. Veluwe Remembers vraagt om mee te denken over de rode lijn en activiteiten en heeft daarvoor een Vragenlijst 80 jaar vrijheid opgesteld. Ze stellen het op prijs wanneer je deze vragenlijst invult en voor vrijdag 14 april naar l.bosman@veluweop1.nl stuurt.

Subsidie
Na een eerdere subsidieronde  komt er in 2022 een nieuwe ronde. Dit keer gaat het om grote projecten of een clustering van kleine projecten; de minimale subsidieaanvraaggrens ligt vermoedelijk op € 30.000, met een co-financieringsverplichting van 50%. (De provincie Gelderland moet het definitieve bedrag nog bepalen).

Contract
Er zijn strikte regels verbonden aan deze subsidieverstrekking. Initiatiefnemers raden we dan ook aan contact op te nemen met  het team van Veluwe Remembers alvorens veel werk te steken in een subsidieaanvraag. Het team kijkt graag samen met de aanvrager of het initiatief past binnen de subsidievoorwaarden.

Neem dus contact met het team van Veluwe Remembers; het denkt graag met je mee! Stuur je vraag naar d.vanstelten@apeldoorn.nl of bel 06 34 24 45 21.

Informatie over het programma Vrijheid vind je op: https://www.gelderland.nl/vrijheid.

 

Zorg ervoor dat de uitingen voor je project de uitstraling hebben van 'Veluwe Remembers' via de Toolkit...

Kinderen in Harderwijk vieren de Bevrijding