Laadpalen

Is het mogelijk om de Veluwe op cruciale plaatsen te voorzien van laadpalen voor zowel de auto als de fiets? Het project Laadpalen doet nader onderzoek naar kansen en mogelijkheden. Per mei 2018 is het project Laadpalen voor elektrische auto en fiets op de Veluwe gestart. In oktober 2018 ligt er een advies gericht op fiets en auto…

Laadpalen voor elektrische fietsen in het recreatiegebied van de Veluwe: uit onderzoek blijkt dat elektrische fietsen enorm populair zijn en de verwachting is dat de komende jaren het gebruik hiervan nog verder groeit. Daarnaast is vastgesteld dat er voldoende laadpalen voor elektrische fietsen op de Veluwe zijn bijvoorbeeld bij horecagelegenheden. Het advies is daarom deze voorziening aan te laten sluiten bij de bestaande initiatieven en deze wellicht wat meer te promoten.

Laadpalen voor elektrische auto’s in het recreatiegebied van de Veluwe: uit het onderzoek blijkt dat in Nederland het aantal elektrische auto’s nog maar zeer recentelijk groeit. De toename is vooral toe te kennen aan de zakelijke markt. De elektrische auto is vooralsnog niet doorgebroken bij particulieren en het is onduidelijk of dit binnen enkele jaren gaat gebeuren. Wanneer groei uitblijft, is het niet rendabel om te investeren in laadpalen voor dergelijke auto’s in het recreatiegebied van de Veluwe. Dit mede omdat deze voorziening, weliswaar niet binnen het recreatiegebied maar wel op de Veluwe, al wordt aangeboden bij o.a. horecagelegenheden en hotels.

Toch biedt deze ontwikkeling van elektrische auto’s in het kader van de energietransitie, de ambitie van de VeluweAlliantie, de duurzaamheidsopgave in de breedte en de huidige regeringsambitie, kansen die de Veluwe niet aan zich voorbij kan laten gaan. De doelgroep gebruikers van elektrische voertuigen komt voor een groot deel overeen met de liefhebbers van Veluwe recreatie. Daarom is het advies in deze memo opgedeeld in een korte en een lange termijn advies. Het korte termijn advies richt zich op een pilot van circa vijf oplaadpalen voor elektrische auto’s. Met daarbij een mogelijke samenwerking met de provinciale aanbieder van deze voorziening.

Op de langere termijn is het advies om de ontwikkelingen op diverse aspecten af te wachten. Het is de verwachting dat de energie-efficiëntie van elektrische voertuigen de komende jaren verbetert. Voor elektriciteit is de verwachting dat dit steeds meer uit duurzame bronnen wordt geproduceerd en kan er worden bekeken om snelladers te plaatsen op de Veluwe. Dit type laadpaal is op dit moment nog in ontwikkeling en daardoor duur in vergelijking met een reguliere laadpaal. Het advies op de langere termijn is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor snelladers op groene stroom of zelf stroom opwekkende palen.