Projectenoverzicht

Waar zijn we allemaal mee bezig voor Veluwe-op-1?

De ambitie van de VeluweAgenda is vertaald naar verschillende programmalijnen en naar succesfactoren (aspecten die voor alle programmalijnen relevant zijn). Binnen de lijnen zijn verschillende projecten actief. Deze webpagina bevat het overzicht van alle lopende projecten of programma’s.