Provinciale Druktemonitor vanaf 24 juni actief


Vanaf 24 juni kunnen recreanten de Druktemonitor Gelderland raadplegen. Het is de opvolger van de bezoekersdruktemonitor uit 2020. De nieuwe druktemonitor is een volledig geautomatiseerde, objectieve en provinciebrede monitor. Het tool is ontwikkeld in opdracht van de provincie.

In de druktemonitor zijn 80 relevante locaties opgenomen. In één oogopslag kan de bezoeker zien of het ergens drukker of rustiger is dan gemiddeld. De gemeten actuele drukte wordt steeds vergeleken met de gemiddelde drukte op hetzelfde moment in de afgelopen vier weken. De druktemonitor maakt gebruik van anonieme waarnemingen van mobiele telefoons en geeft zo objectieve informatie over de drukte op specifieke locaties. De toerist/recreant beslist zelf of drukte een rol speelt om een locatie te bezoeken.

De druktemonitor is minstens één jaar te raadplegen.