Regiegroep Regio Deal Veluwe positief over Masterplan Veluwezoom en Gezamenlijke agenda wet- en regelgeving

De Regiegroep heeft zijn eerste positieve advies gegeven voor aanvragen in het kader van de Regio Deal Veluwe. Het gaat om de voorstellen over een Masterplan Veluwezoom en een Gezamelijke agenda van knellende wet- en regelgeving. De Regiegroep – die één keer per zes weken bijeen komt – bestaat uit Peter van ’t Hoog (voorzitter en gedeputeerde provincie Gelderland), Henk Lambooij (burgemeester Putten, namens de Stuurgroep Vitale Vakantieparken), Maarten van Vierssen (wethouder Apeldoorn, namens de gezamenlijke Veluwse gemeentes) en Willem Bijleveld (namens Veluwe op 1). Het vierkoppige team beoordeelt aanvragen voor Regio Deal-subsidie. Bij een positief advies kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie, de kassier van de Regio Deal Veluwe

Masterplan Veluwezoom
Gemeentes Rheden en Rozendaal en Vereniging Natuurmonumenten vroegen gezamenlijk Regio Deal-subsidie aan voor het opstellen van een masterplan. In dit ruimtelijke plan worden maatregelen voorgesteld om de recreatiedruk op de Veluwezoom te verminderen. Het plan omschrijft onder andere hoe station Rheden een ontvangstlocatie kan worden, duurzaam (met trein) bereikbaar, van waaruit bezoekers tal van activiteiten kunnen starten. Dit masterplan gaat bijdragen aan het uiteindelijke doel: de balans tussen recreatie en natuurbehoud op de Veluwe herstellen. Belangrijke zaken als duurzaamheid, natuurbehoud en kwalitatieve recreatievoorzieningen komen in het masterplan samen.

Agenda  knellende wet- en regelgeving
In Nederland is veel geregeld via wetten en regels. Werkend aan de opgaves voor de Veluwe, lopen we  soms tegen situaties aan waarbij wet- en regelgeving tekort schiet. Ongewenste ontwikkelingen kunnen we niet tegenhouden, maar soms zijn bestaande regels zelfs een belemmering voor gewenste ontwikkelingen.

Samen met het Rijk stellen we een agenda op en onderzoeken via welke route een eventuele aanpassing mogelijk is. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar knelpunten in relatie tot de  ruimtelijke, veiligheids- en andere opgaven op de Veluwe. Dit onderwerp is een van de actielijnen uit de Regio Deal, waar het rijk actief bij betrokken is. Verschillende ministeries zullen dan ook aansluiten bij dit project.

Regio Deal Veluwe
Met de Regio Deal Veluwe ondersteunt het Rijk de eigen kracht en de specifieke opgaven van de Veluwe: het grootste aaneengesloten natuurgebied van het West-Europese laagland. De Regio Deal is een stevige impuls voor de samenwerkende partners om de leefomgeving, de economie en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.