Regio Deal Veluwe zoekt bestaande initiatieven optimaliseren ruimtegebruik

In 2020 sloten rijk en Veluwe een Regio Deal. Het rijk en provincie Gelderland stelden hiervoor elk € 12,5 mln beschikbaar. Opdracht: ‘De samenwerking op de Veluwe resulteert in een integrale, duurzame aanpak die de regionale economie, leefomgeving en de natuur sterker en veerkrachtig moeten maken.’ De Regio Deal Veluwe zet daarom onder andere in op de optimalisering van het ruimtegebruik.
Nu blijkt dat er financiële ruimte is ontstaan voor actielijn 1: ‘Optimaliseren ruimtegebruik’. Partijen met bestaande initiatieven, die passen bij deze actielijn, kunnen zich melden bij het Kernteam Regio Deal Veluwe.

Via onderstaande link leest u welke initiatieven in potentie in aanmerking komen, en bij wie de initiatiefnemer(s) het initiatief kunnen melden.

Informatie Regio Deal – financiele ruimte actielijn 1