Samen voor een sterke Veluwe

De Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is getekend! Door 30 partners, maar eigenlijk door veel meer. Sommige handtekeningen zijn gezet uit naam van allerlei andere partners. Wie op die manier telt komt boven de 40 partners uit. Op donderdagochtend 15 februari kwamen de Veluwse partners samen bij de Lunterse Boer te Lunteren om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen.

Warme overeenstemming in de Lunterse sneeuw op 15 februari. Foto: Rob Voss.

Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie en is er sprake van een unieke samenwerking waarbij ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier zijn betrokken zijn.

Namens RECRON tekent directeur Monique van der Sanden. Foto: Rob Voss.

Vicevoorzitter Mark Sandmann is enthousiast over de bekrachtiging: “Wat ons bindt is de liefde voor de Veluwe, en die gaan we gebruiken voor een krachtige, gezamenlijke aanpak. Niet alleen om toeristisch sterker te worden, maar ook om natuur en landschap te koesteren.” Gedeputeerde Bea Schouten, verantwoordelijk voor de Gelderse gebiedsopgaven, was blij dat alle inspanningen van de laatste tijd hadden geleid tot de eensgezinde stemming en dat de Veluwe nu in de positie staat om grote stappen te zetten.