Stem de Veluwe

28 maart 2022 – De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Overal is een (in)formateur aan de slag met de coalitieonderhandelingen. De VeluweAlliantie heeft dit moment aangegrepen om aandacht te vragen voor de samenwerking op de Veluwe. Die samenwerking is uniek en het is belangrijk dat alle partners die samenwerking blijven steunen, ook de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders en de nieuwe gemeenteraden.

Daarom stuurde de VeluweAlliantie een brief en een position paper naar alle Veluwse gemeenten. Want de samenwerking Veluwe op 1 is noodzakelijk om het sterke merk Veluwe beter te benutten.
Bedolven onder grote opgaves als verdroging en stikstof, schaarse ruimte en broodnodige ruimte voor nieuwe woningen, het versterken van onze economie en de bescherming van onze ecologie, ligt het mooiste en grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De Veluwe is het meest sterke regionale merk van Nederland en Neerlands meest populaire binnenlandse vakantiebestemming.

Wij vragen de nieuwe colleges en gemeenteraden: geef de Veluwe uw stem! Want die heeft ze hard nodig, voor nu en voor de toekomst. In deze korte video onderstreept een aantal bestuurders ons verzoek. Ook zij vragen u: Zet de Veluwe op 1!

Brief aan informateur Veluwe op 1 

Position Paper Veluwe op 1