Subsidie aanvragen programma Vrijheid kan tot 15 mei

Het is kort dag, maar Veluwnaren met een project dat past binnen het programma Vrijheid van de provincie, kunnen tot 10 mei a.s. een subsidieverzoek indienen.
Het meerjarig programma Vrijheid is een vervolg op Gelderland Herdenkt. Zo wil de provincie een gezamenlijk Gelders verhaal, een educatieprogramma en evenementen verbinden. Met unieke projecten uit de regio.

Dien je jouw project vóór 10 mei bij de stuurgroep Veluwe Remembers in, dan kan je mee in de eerste adviesronde. Het subsidieplafond is gelimiteerd. Lukt het je niet om dit jaar nog een aanvraag te doen, dan komt er nog een mogelijkheid in 2022.

De procedure
De stuurgroep Veluwe Remembers beoordeelt de ingekomen aanvragen en adviseert de provincie welke projecten onderdeel zouden moeten uitmaken van het programma Vrijheid. Met dit positieve advies kan de organisator bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen. In juni wordt het advies van de stuurgroep bekend.

Het subsidiebedrag
Activiteiten die aan onderstaande criteria  voldoen kunnen ten hoogste 50 procent van de subsidiabele kosten aanvragen. Dit is minimaal 15.000 euro. De activiteit moet dit jaar starten, maar de uitvoering mag doorlopen tot eind 2023. Denk er aan dat de activiteit coronaproof kan plaatsvinden binnen de eventuele dan geldende maatregelen. Uitstel is dit keer niet mogelijk.

Criteria
Het project of de activiteit sluit aan bij één van de volgende thema’s van het Veluwse regioprogramma ‘Vrijheid en Herinneren’:

 • Market Garden / Slag om Arnhem.
 • Joodse geschiedenis.
 • Canadese bevrijding.
 • Andere uitzonderlijke verhaallijnen die van grote betekenis waren en passen binnen de Veluwse oorlogshistorie.

Verder:

 • Vergroot het project het bewustzijn van de waarde van vrijheid bij de naoorlogse generaties.
 • Beschikt het over een bovenlokaal of regionaal karakter.
 • Stimuleert het ontmoeting, beleving en participatie rond het thema vrijheid.
 • En past het binnen het Veluwse regioprogramma.

En het moet binnen één van de volgende criteria voldoen:

 • Het betrekt Nederlanders met een migratie-achtergrond substantieel bij de realisatie van het project.
 • Het betrekt jongeren substantieel bij de realisatie van het project.
 • Het biedt ooggetuigen van oorlogsgeweld en onvrijheid de mogelijkheid om hun ervaringen over te brengen.
 • Het draagt bij aan bewustwording van de waarden van democratie en rechtsstaat.

 Let op: bij concurrende aanvragen of een overschreiding van het subsidieplafond moeten we keuzes maken op het gebied van:

 • Geografische spreiding
 • Onderscheidend vermogen of toegevoegde waarde; bestaat een soortgelijk project / activiteit al op de Veluwe?

Hoe dien je je projectplan in?
Komt jouw project na het lezen van bovenstaande criteria in aanmerking? Dien dan je projectplan in. Op de website vind je het format voor het indienen van jouw projectplan. De aanvraag kan gestuurd worden naar: d.vanstelten@apeldoorn.nl