Succesvolle samenwerking Veluwe op 1 krijgt vervolg

Tijdens een digitale bijeenkomst werd vrijdag 5 februari stilgestaan bij het feit dat 36 Veluwse partijen de samenwerking Veluwe op 1 verlengen met vijf jaar. Drie jaar geleden – op 15 februari 2018 – is de overeenkomst Veluwe op 1 voor het eerst door partijen ondertekend. Met de ondertekening vandaag geven partijen aan deze samenwerking in de VeluweAlliantie voort te willen zetten. In de VeluweAlliantie zijn Veluwse regio’s, ondernemers, grondeigenaren, maatschappelijke partners en overheden vertegenwoordigd.

De ambities voor de komende jaren legden partijen al eerder vast in de VeluweAgenda 2030: De  Veluwe is in 2030 een voorbeeldregio als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme. Belangrijkste afspraak is samenwerking op en rond de Veluwe tot stand brengen en bevorderen door partijen bij elkaar te brengen, gezamenlijke initiatieven te starten, te ondersteunen en te begeleiden.

Samenwerking
De afgelopen drie jaar heeft de samenwerking geleid tot de start van een aantal grote samenwerkingsprojecten. Denk daarbij aan aanleg van routes voor fietsen, wandelen, MTB en ruiters, Recreatiezonering, Veluwe Remembers, Belevingsgebieden Veluwe. In 2020 kwam daar ook nog eens de samenwerking met het Rijk bij in de vorm van de Regiodeal Veluwe.

Veluwe op 1
Veluwe op 1 is een netwerksamenwerking op de Veluwe. Zo’n veertig partijen hebben zich aan dit netwerk verbonden. Van grondeigenaar tot recreatieondernemer, van overheid tot natuurorganisatie. Gezamenlijk doel: het behouden en versterken van de natuur, de economie en de leefbaarheid op en rond de Veluwe.

Ondertekenaars
De onderstaande partijen zetten hun handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 2021-2025. Hiermee committeren zij zich aan samenwerken op de Veluwe met als doelen: het behoud en herstel van ecologische diversiteit en robuustheid van de Veluwe en omliggende gebieden en het bevorderen van de kwaliteit van toerisme op de Veluwe, met aandacht voor de wensen, belangen en betrokkenheid van inwoners.
De ondertekenaars: gemeentes Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Renkum, Rheden, Putten, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen en ANWB, Recreatieondernemers Nederland, IVN, Koninklijke Horeca Nederland, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, Nationaal Park De Hoge Veluwe, Kroondomein Het Loo, Leisurelands BV, Rijks Vastgoed Bedrijf, provincie Gelderland, LTO Oost en Overleg Dé Veluwse Attracties.