Symposium Financiering Recreatieve Infrastructuur Veluwe

Wandelpad landgoed Heuven

Fiets- en wandelpaden, bruggen, vaargeulen, openbare parkeerterreinen, mountainbikeroutes en ruiterpaden, uitkijktorens, speeltoestellen, vogel- en wildkijkhutten, schaapskooien, boerderijen, bezoekers- en informatiecentra…. zomaar een greep uit wat we allemaal verstaan onder het begrip recreatieve infrastructuur. De Veluwe is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten, met jaarlijks ruim 40 miljoen dagactiviteiten en 1,7 miljoen vakanties. De staat van de recreatieve infrastructuur is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Terreineigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al deze voorzieningen. Zij geven aan dat ze geen dekkende vergoeding ontvangen en dat de balans tussen de lusten en lasten scheef is.

Op 5 november jl. namen ruim 100 mensen deel aan het digitale symposium Financiering Recreatieve Infrastructuur Veluwe. In een studio in Apeldoorn werd er gesproken over de mogelijke aanpak van deze disbalans: Hoe bekostigen we de kwaliteit die we samen willen?

Onderzoek wijst uit dat met het beheer en onderhoud van alle recreatieve voorzieningen jaarlijks zo’n 17 mln euro gemoeid is. Het gebruik van de voorzieningen is voor bezoekers in de meeste gevallen gratis. Tijdens het symposium werd er gesproken over mogelijke oplossingen voor het verschil tussen lasten en lusten. Die zouden kunnen zitten in betaald parkeren voor bezoekers, het invoeren van een Veluwepas of het werken met vignetten. Via stellingen en via de chat deden veel deelnemers vanachter hun computer mee met de discussie.

Aan het einde van de middag was de conclusie dat alle partijen het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen hoog blijft en dat voor de financiering daarvan een gezamenlijk gedragen oplossing moet komen.

Meer informatie vindt u via onderstaande links:

Veluwe Huishoudboekje Deel 1 – Overzicht uitgaven Definitieve rapportage 17-06-2019

Veluwe Huishoudboekje Deel 2 – Overzicht baten en geldstromen Definitieve rapportage 20-03-2020

Veluwe Huishoudboekje Deel 3 – Samenvatting & Synthese – Definitieve rapportage 01-05-2020

In dit filmpje komt een aantal gebruikers aan het woord.