Routebureau Veluwe: beleving en zonering

De Veluwe wil de meest aantrekkelijke vakantieregio van Nederland zijn, waarbij ecologie en behoud van gebiedskwaliteiten hand in hand gaan met recreatief gebruik en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Deze ambities, verwoord in de VeluweAgenda, vragen ook om een impuls voor kwaliteit, aanbod en zichtbaarheid van recreatieve routes, die zowel bijdraagt aan de Veluwebeleving als de recreatiedruk in kwetsbare gebieden af laat nemen. Via een gemeenschappelijk programma van gebiedspartners en overheden streeft het Routebureau ernaar om bewoners en bezoekers kwalitatief hoogwaardig wandelproducten aan te bieden. Daarbij is het idee om het aanbod aan wandelroutes naast beleving van natuur en landschap, ook te richten naar de aantrekkelijke kant van dorpen en steden op de Veluwe met bijbehorende recreatievoorzieningen.

 

Wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn start de werkzaamheden aan het wandelnetwerk. Foto: Peter Lous.

Yorick Klein Bruinink (roiutemarketeer bij VisitVeluwe) vertelt wat bezoekers met het routeportaal kunnen doen…

Routeportal vernieuwd!

Ook is tijdens de plechtigheid de routeportal geopend: www.routesopdeveluwe.nl De website is onlangs helemaal opgefrist en beschikbaar voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. Alles wat er de komende jaren beschikbaar komt aan routes, kan zo worden ontsloten voor de actieve Veluwebezoeker. Zo kan men de knooppunten goed gebruiken om eigen routes te maken en die via de website te printen of naar een mobiel te sturen.