Update Regiodeal Veluwe: verkenningsfase projecten

De Veluwe wil de meest duurzame vakantieregio van Noord West Europa worden. Dit voorjaar formuleren we de eerste concrete projecten om naar dit doel toe te werken.

Op dit moment bekijkt de Veluwse Stuurgroep voor de Regiodeal welke individuele projecten in aanmerking komen voor een stukje financiering vanuit de Regiodeal. Het Rijk stelde onlangs 12,5 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van één van de belangrijkste doelen uit de Veluwe Agenda: dat de Veluwe wordt omgevormd tot de meest duurzame vakantieregio van Noord West Europa.

De stuurgroep stelt een longlist met kansrijke iconische projecten samen. Hierbij wordt gekeken naar de Veluwe-brede of zelfs nationale uitstraling en de beoogde resultaten. Vervolgens maakt een speciale commissie een keuze uit de projecten aan de hand van criteria die samenhangen met de aard van de Regiodeal en de visie zoals geformuleerd in de VeluweAgenda. De verkorte lijst moet eind mei klaar zijn. Daarna volgt overleg met het Rijk over de definitieve afspraken. Naar verwachting is de inhoud van de uiteindelijke Regiodeal in het begin van de zomer bekend.

Contactpersoon: Floris Gerritsen via floris.gerritsen@ede.nl.