Gezamenlijk in actie voor goede vakantieparken

Het was de eerste nationale topontmoeting rond het thema Vakantieparken en het was er goed druk. Vanuit het hele land waren bestuurders, ondernemers, beleidsmakers gekomen naar het Zendgebouw in Radio Kootwijk. Doel van deze bijeenkomst op 29 november: ondertekening en ondersteuning van de actie-agenda aanpak vakantieparken voor de komende jaren.

De vakantieparkentop was georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in samenwerking met de provincie Gelderland en het programma Vitale Vakantieparken. Gelderland en met name de Veluwe loopt voorop in het proces om vakantieparken weer echt om te zetten als parken om vakantiegangers in te ontvangen. In de dagen voor de Vakantieparkentop is een onderzoek gepresenteerd waarin vooral de schaduwzijden voorkomen: illegale bewoning, sociaal onwenselijke situaties en criminaliteit. Gedeputeerde Bea Schouten gaf in het openingswoord nadrukkelijk aan dat 70% van de recreatieparken prima functioneren als recreatiepark. Die wil iedereen graag versterken, de zorgelijke aandacht gaat uit naar parken die niet meer als recreatiepark functioneren.

Gedeputeerde Bea Schouten opent de Vakantieparkentop

Minister Ollongren ging in op het belang van samenwerken als het gaat om kwaliteitsverbetering. In eerste instantie liggen de acties bij gemeenten en regio’s maar het Rijk denkt graag mee en ondersteunt het proces.

Om de breedte van de opgave te benadrukken waren er verschillende partijen die medeondertekenden voor de actie-agenda aanpak vakantieparken. Zowel vanuit de overheden als vanuit de ondernemers (Recron) en de sociale partners. In de actie-agenda aanpak vakantieparken wordt gewerkt via vijf actielijnen:

  • Kennis en ervaring borgen, delen en gebruiken om beleid door te ontwikkelen
  • Volle gereedschapskist
  • Parken en mensen in beeld
  • Ontwikkelen integraal beleid binnen en tussen gemeenten
  • Praktijk versterken

De actie-agenda aanpak vakantieparken geeft richting aan alle partners op de (beleids)inzet rondom vakantieparken. Daarbij geldt dat er gekeken wordt naar de kansen die deze parken bieden voor bijvoorbeeld de regionale economie en het functioneren van de woningmarkt, maar ook naar de uitwassen en problematiek waar deze vakantieparken mee te maken hebben. Op diverse plekken in Nederland kijken ondernemers, gemeenten en regio’s naar de toekomst van de recreatieve sector en de rol die vakantieparken daarin spelen. Een groot deel van de vakantieparken doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten. Het is belangrijk dat het kansrijk ondernemerschap dat ten grondslag ligt aan het opbloeien van deze parken wordt gestimuleerd om parken verder te laten excelleren. Verdere ondersteuning voor innovatieve ontwikkelingen kan dit recreatieve ondernemerschap bovendien versterken. Hiermee voorkomen we dat minder vitale parken verder verzwakken en tot de categorie ‘probleemparken’ gaan behoren.

 

Minister Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties