Veluwe Board verkent in Brussel Europese kansen

Op 19 en 20 november heeft de VeluweBoard, een werkbezoek afgelegd aan Brussel. Na het succesvolle Veluwediner in oktober was het tijd om met enkele Europese genodigden concrete gesprekken te voeren. De Europese agenda biedt veel mogelijkheden voor de ambities zoals die staan in de VeluweAgenda gesteund door de VeluweAlliantie. Met name de versterking van de biodiversiteit en hoe dit zich verhoudt tot aspecten als toerisme, economie en duurzaamheid, is een belangrijk Europees onderwerp. Daarom zet de VeluweAlliantie actief in op het aanhalen van banden met Europese organisaties en andere Europese regio’s. Zo was Mohammed Chahim, Europarlementariër namens de PvdA en lid van de milieucommissie van het Europees Parlement, onlangs op de Veluwe om de Veluwse problematiek rondom biodiversiteitsverlies en de rol die Europa daarin kan spelen, te bespreken. Dit thema was ook de leidraad voor de gesprekken gedurende het werkbezoek van de VeluweBoard.

Het programma in Brussel begon met een diner met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA. Schreijer-Pierik zit in de landbouwcommissie van het Europees Parlement en heeft lang in de milieucommissie gezeten. Schreijer-Pierik benadrukte de mogelijkheden die Europese fondsen bieden voor de Veluwe en het belang van samenwerking met Veluwe partijen als de Wageningen Universiteit om gezamenlijk innovatieve Europese projecten uit te voeren, die bijdragen aan de Europese biodiversiteitsdoelstellingen. Ook ging ze in op de voornemens van de EU om biodiversiteit een belangrijkere rol te laten spelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), waar ongeveer 30% van het EU-budget naartoe gaat.

Dit thema werd verder besproken in een gesprek met Nico van Opstal, landbouwattaché namens het ministerie van LNV bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel. Van Opstal gaf aan dat het kabinet inzet op een aandeel van 40% voor duurzaamheidscriteria binnen het GLB en dat provincies een belangrijke rol spelen in de opzet en verdeling van deze gelden in de komende programmaperiode (vanaf ongeveer 2022). Momenteel werken de provincies en het Rijk samen aan een ‘nationaal strategisch plan’ hiervoor en Van Opstal benadrukte het belang om de Veluwse belangen in dit proces tijdig op tafel te leggen, zodat hier rekening mee wordt gehouden in de uitwerking. Later op de dag is hierover doorgepraat tijdens een gesprek met Vivian Stribos, lobbyist in Brussel namens de provincie Gelderland en Rob van Eijkeren, hoofd van het Huis van Nederlandse Provincies in Brussel.

Naast het GLB was de EU Green Deal een belangrijk thema van het bezoek. De nieuwe Europese Commissie werkt momenteel hard aan deze deal, waarin een integrale strategie wordt ontwikkeld om de ambitieuze  Europese klimaat-, milieu- en biodiversiteitsdoelstellingen te halen. Deze deal wordt door de Europese Commissie gezien als haar nummer één prioriteit. Het gehele proces valt onder de verantwoordelijkheid van Frans Timmermans.

Mevrouw Schreijer-Pierik krijgt van de VeluweBoard een exemplaar van de Veluwse landschapsbiografie

In een gesprek met medewerkers van het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie werd gesproken over de mogelijkheden die de deal zal bieden en hoe de Veluwe als voorbeeld kan dienen voor veel andere regio’s in Europa als groot natuurgebied dat kampt met uitbreidende steden, veel agrarische activiteiten en alsmaar toenemende recreatie. Geconcludeerd werd dat de Veluwe een interessante showcase kan zijn voor andere Europese gebieden over hoe je met deze problematiek omgaat en hoe je dit organiseert. In een gesprek met Stefania Petrosillo van het Europese netwerk Europarc Federation kwam dan ook naar voren dat de governance van de VeluweAlliantie, waarin zo veel verschillende partijen samenwerken aan een gezamenlijke agenda, een unieke situatie is. Met Europarc wil de Veluwe de komende jaren op gaan trekken om zo de samenwerking met andere natuurgebieden in Europa op te zoeken.

Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met Sophie in ’t Veld, Europarlementariër namens D66, en de D66 fractiesecretaris Rinke Brussel. In ’t Veld is lid van de Milieu Commissie van het Europees Parlement, waarin biodiversiteit een belangrijk thema is. Zij benadrukten beiden dat de VeluweAlliantie er goed aan doet om het gezicht te laten zien in Brussel, omdat ze graag input ontvangen van regio’s over wat er in de praktijk speelt en omdat ze graag samenwerken met regio’s. In ’t Veld gaf aan op korte termijn naar de Veluwe te komen om in de praktijk te zien wat er op de Veluwe speelt. Dat werkbezoek wordt voor komend voorjaar gepland.