Veluwe in balans

november 2023 – Op 31 oktober jl. dienden de netwerksamenwerking Veluwe op 1, het programma Vitale Vakantieparken en de provincie Gelderland gezamenlijk een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe Regio Deal. De aanvraag kreeg als titel mee: ‘Veluwe in Balans’. De ingediende voorstellen – ook die van andere regio’s – worden de komende maanden beoordeeld en begin 2024 besluit het kabinet welke voorstellen het Rijk met regionale partners gaat uitwerken tot Regio Deals. Spannend dus.

Regio Deal
Het Rijk formuleert het als volgt: ‘In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Het kabinet heeft voor de periode 2022 – 2025 € 900 miljoen uitgetrokken voor nieuwe Regio Deals. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio betaalt zelf ook mee.’

aanvraag Regiodeal Veluwe 1 november 2023 (1)