Veluwe-op-1 en provincie lanceren e-magazine recreatiezonering

Veluwe-op-1 en provincie Gelderland lanceren een speciaal e-magazine dat dieper ingaat op de recreatiezonering: wat houdt het precies in en wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur op de Veluwe, maar dat bezoek heeft een keerzijde. Door toenemende verstoring door recreatie raakt het evenwicht tussen natuur en recreatie uit balans. In het e-magazine wordt dit proces stap voor stap uitgelegd. Ook lees je over de diverse bedreigde diersoorten, waarom de recreatiezonering zo belangrijk is én wat het betekent voor de gebruikers van de gebieden.

Provincie, gemeenten, grondeigenaren en recreatieondernemers werken al een tijdje aan het recreatiezoneringsplan voor de hele Veluwe. Waar de natuur moet herstellen, worden rustgebieden aangewezen. In andere gebieden krijgen de verschillende vormen van recreatie meer de ruimte. Met behulp van de recreatiezonering kan recreatie straks in goede banen worden geleid en kan de natuur herstellen. Veluwe-op-1 en de provincie werken hierbij met overheden, grondeigenaren en recreatieondernemers aan recreatiezonering voor de hele Veluwe. Zo worden er zones benoemd voor verschillende vormen van gebruik: zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Zo blijft het mogelijk oog in oog te staan met een wild zwijn of edelhert en door oerbos en stuifzand te fietsen of wandelen. Daar waar de natuur meer bescherming nodig heeft, zijn of komen stiltegebieden. Daarnaast werken Veluwe-op-1 en de provincie aan een goed bereikbare Veluwe, met herkenbare ingangen, aantrekkelijke ontvangstlocaties en goede informatievoorzieningen. Bezoekers kunnen gemakkelijk informatie vinden over wat wel en niet kan.

Veluwe-op-1 en de recreatiezonering
Voorzitter van de VeluweAlliantie Willem Bijleveld: “Over het algemeen gaat het goed met de Veluwse natuur, maar op sommige plekken zoals de stuifzandgebieden in het noorden zien we dat de diversiteit afneemt. De recreatiezonering moet er voor zorgen dat de natuur zich weer kan herstellen. En we ook  de recreatiebeleving optimaal kunnen houden en versterken. Gelukkig merk ik dat velen het belang van natuurherstel begrijpen, bezoekers komen immers naar het gebied om te genieten van de gezonde en rijke flora en fauna. Het belangrijkste doel van de VeluweAlliantie is – net als die van de recreatiezonering – om de natuur te versterken en het landschap vitaler te maken zodat inwoners en bezoekers er van kunnen blijven genieten.”

Voortgang recreatiezonering
Het recreatiezoneringsplan wordt gemaakt door overheden, recreatieondernemers en terreineigenaren. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de VeluweAlliantie. De partners werken voor 4 deelregio’s aan een recreatiezoneringskaart. Hierop worden de mogelijke zonering en de knelpunten tussen natuur en recreatie in beeld gebracht waarvoor een oplossing wordt gezocht. De provincie is verantwoordelijk voor het beheerplan Natura 2000 voor de Veluwe. Daarom stellen Gedeputeerde Staten het recreatiezoneringsplan als onderdeel daarvan vast. Als alles volgens plan verloopt gebeurt dit eind 2020. Daarna ligt het plan ter inzage en kunt u als belanghebbende zienswijzen indienen. Het recreatiezoneringsplan wordt in 2021 ingevoerd.

E-magazine
Tip: je kunt het e-magazine, of artikelen hieruit, vrij gebruiken om te delen binnen jouw netwerk of communicatiekanalen. Om zo anderen te informeren over het hoe en waarom rondom de recreatiezonering: om de wilde natuur op zijn best te beleven en te beschermen. Bekijk hier een prachtige video over de recreatiezonering.

Pilot Noordwest Veluwe
Voor de pilot op de Noordwest Veluwe bekijken we de komende tijd samen met stakeholders hoe we de recreatiezonering hier het beste kunnen implementeren. Betrokken gemeenten hierbij zijn Ermelo, Putten, Barneveld, Harderwijk en Nunspeet. Hierover lees je meer in de volgende nieuwsbrief.