VeluweAgenda 1.0 op Veluwe Congres

visitveluwe_congres_-028-klein

Foto: Joost van Ooijen

Het Veluwe Congres van 6 oktober in Burgers’ Zoo in Arnhem kende twee onderdelen. Marketingorganisatie VisitVeluwe verzorgde het eerste deel over online marketing. Hoe kun je aandacht krijgen voor wat je te bieden hebt op de Veluwe door de inzet van social media, apps en het internet? Hoe kun je werken met invloedrijke personen, de zogenaamde ‘influencers’, om op te vallen in de wereld van jonge mensen? Welke inspirerende voorbeelden zijn er te vinden in de wereld van de banken voor online marketing en hoe pakt Burgers’ Zoo dat op?

1-ejp_9276-1Na de netwerkpauze was het tijd voor de presentatie van de VeluweAgenda 1.0. Drie leden van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie voor de Veluwe (BBC) vertelden dagvoorzitter Bas Steman hoe zij aankijken tegen samenwerking op de Veluwe en de uitnodiging die er ligt met de VeluweAgenda. Dat waren gedeputeerde Bea Schouten, Rianne Roeters (Staatsbosbeheer) en Esther Heutink (bestuurder namens de Regio Noord-Veluwe). Jan de Kleuver, ambtelijk verantwoordelijk voor de VeluweAgenda, bood Bea Schouten het eerste exemplaar aan. Die werd door haar goed gebruikt om aantekeningen te maken tijdens het vervolg van het congres.

Floris Gerritsen gaf in tien minuten een samenvatting van de inhoud van de VeluweAgenda: de programmalijnen en het hulpmiddel van de Recreatieve Hoofd Structuur die gaat helpen bij het prioriteren en het verbinden van alle krachten.

In het onderdeel Krachten & Kansen van de Veluwe gaven vijf ‘pitchers’ een korte uiteenzetting over waar zij kansen zagen. Elk vanuit hun eigen discipline: attractiedirecteur Alex van Hooff, ondernemer Peter Oversteegen, bestuurder Harm-Jan van Schaik, natuurbeschrijver Dirk Hilbers en volksvertegenwoordiger Fokko Spoelstra.

Mark Sandmann sloot het congres met een doorkijkje naar de vervolgstappen. De agenda die er ligt is een conceptversie. De BBC-leden gaan in gesprek met hun verschillende achterbannen om te bekijken wie de uitnodiging wil aannemen. Daarvoor werd het volgende schema getoond:

Wie benadert wie?
• Luc Berris, Rianne Roeters en Sander Wurfbain – Veluwse Grondeigenaren
• Aldo Kemink – Horeca
• Rinus Vonhof – Veluwse Attracties
• René Zweers – Verblijfsrecreatie
• Bea Schouten en Jan Jacob van Dijk – Provinciale Staten
• Gerard van den Hengel – Food Valley
• Esther Heutink – Noord-Veluwe
• Nicole Olland – Zuid-Veluwe
• Mark Sandmann – Stedendriehoek

1-ejp_9274-1Andere partijen kunnen zich altijd melden om in gesprek te gaan over de voorliggende uitnodiging. Het mailadres daarvoor is veluweop1@hotmail.com.

Wilt u de VeluweAgenda downloaden? Of de presentatie van het Veluwe Congres. Dat kan via de speciale downloadpagina VeluweAgenda.