VeluweAlliantie neemt belangrijke besluiten bestemmingsmanagement Veluwe

23 november 2022 – De VeluweAlliantie heeft twee belangrijke besluiten genomen die bestemmingsmanagement op de Veluwe een stap verder brengen. Het gaat om de vaststelling van de Leidraad Veluwse Ontvangstlocaties en het Masterplan Veluwse Belevingsgebieden. Het zijn instrumenten waarmee de partners op de Veluwe bezoekers(stromen) kunnen beïnvloeden, zodat er een spreiding plaatsvindt in tijd en locatie. Willem Bijleveld, voorzitter van de VeluweAlliantie: ‘Hiermee kunnen we grote stappen maken in het behouden en herstellen van de balans tussen natuur en recreatie en toerisme. We weten allemaal dat de druk op de natuur (te) groot is. Toch is het ook belangrijk dat iedereen – inwoners en bezoekers – van die natuur kunnen blijven genieten. Het is geen gemakkelijke opgave, maar wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en we met elkaar de schouders eronder zetten, dan zie ik een mooie toekomst voor onze Veluwe.’

Genieten én beschermen
Het is actueler dan ooit: de recreatiedruk op de Veluwe is op specifieke plekken te groot. Als we van de Veluwe willen blijven genieten, moeten we haar behouden en dat doen we door tal van maatregelen en interventies. Belangrijk instrument is de recreatiezonering die er voor zorgt dat kwetsbare gebieden worden ontzien en toerisme en recreatie toestaat waar dat wenselijk is, zowel vanuit het oogpunt van de natuur als dat van de gebruiker. Het Routebureau Veluwe houdt daar rekening mee bij het ontwikkelen van recreatieve routes.

Een ander belangrijk instrument dat tot onze beschikking staat is bestemmingsmanagement: het spreiden van bezoekers(aantallen) naar tijd en plaats. Op de Veluwe doen we dat onder andere door te laten zien hoe groot en uitgebreid en veelzijdig het gebied is; we verleiden bezoekers om op tijdstippen dat het kan naar locaties te komen die dat aankunnen. Daarmee bereiken we:

  • meer rust in de natuur, waar de natuur dat nodig heeft;
  • dat we de leefbaarheid voor inwoners versterken (niet te druk, maar ook niet te stil);
  • dat we bezoekers een beleving van de beste Veluwe geven (economisch perspectief);
  • minder stikstof in de natuur en CO2 in het klimaat (duurzaam perspectief).

Leidraad ontvangstlocaties
Door het ontwikkelen en/of herinrichten van kwalitatief hoogwaardige parkeer- en OV-locaties op de juiste plaats, bieden we bezoekers de mogelijkheid om de Veluwebeleving te starten op plekken waar de natuur dat toelaat. Zo beschermen we die natuur en de leefbaarheid voor inwoners, versterken we de economie en stimuleren we duurzaam vervoer.

Met steun vanuit de Regiodeal Veluwe is een aantal gemeenten (o.a. Nunspeet en Putten) al gestart met de realisatie van de gewenste ontvangstlocaties. Om effect te creëren is het noodzakelijk dat veel gemeenten en grondeigenaren aansluiten bij het ontwikkelen of opwaarderen van duurzame ontvangstlocaties zoals beschreven in de Leidraad ontvangstlocaties.

Implementatie belevingsgebieden
Het ontwikkelen van belevingsgebieden dient meerdere doelen. Enerzijds zorgen belevingsgebieden voor een ‘grotere’ Veluwe. Belevingsgebieden dragen substantieel bij aan het spreiden van bezoekers, ook naar de randen van de Veluwe zoals bijvoorbeeld de IJsselvallei of de Veluwe Kust. Er is immers zoveel meer te zien en te beleven dan de Posbank of Nationaal Park de Hoge Veluwe. Anderzijds geeft de ontwikkeling van belevingsgebieden lokale initiatieven een (economische) boost. Verbindingen worden gelegd en opgaves worden integraal opgepakt waar mogelijk. Kortom: belevingsgebieden sturen op het verleiden van bezoekers door het aanbieden van hoogwaardige toeristische belevingen op locaties waar dat verantwoord is.

Lees hier het interview over deze belangrijke besluiten met VeluweAlliantievoorzitter Willem Bijleveld.