VeluweCongres 2019: duurzaam door met de samenwerking

Bijpraten tijdens de netwerkpauzes. Foto Rob Voss.

Het werd even donker in de zaal toen alle congresgangers een stoel hadden gevonden in de zaal Loo van Hotel Apeldoorn. Toen begon, op twee schermen, de nieuwe promotiefilm die VisitVeluwe had laten maken. Indringende muziek, geluid van schakelende fietsen en opfladderende zwarte spechten. Genietende gasten en sprankelend wild, de stemming was gezet: het VeluweCongres kon beginnen. Dagvoorzitter Marlies Claasen loodste bezoekers en sprekers door de plenaire gedeelten heen en daartussen door was er tijd om te netwerken en om naar de workshops te gaan. Het VeluweCongres wordt jaarlijks georganiseerd door de VeluweAlliantie en Toerisme VAN (VisitVeluwe). Tijdens het congres komen alle samenwerkende partners van de Veluwe samen: grondeigenaren, recreatieondernemers, grote attracties en overheden zoals de provincie en de 21 Veluwse gemeenten. Op 14 maart was de vierde editie van het VeluweCongres, na eerdere in Arnhem, Ede en Ermelo.

Voorzitter Willem Bijleveld vertelde bij de opening van het congres dat hij een jaar actief is als voorzitter en dat er, met name in 2018, verschrikkelijk veel is gebeurd. Als voorbeeld noemde hij de visie rond de belevingsgebieden die nu door VisitVeluwe in de praktijk wordt getoetst. Gedeputeerde Bea Schouten ging in op de samenwerkingsvorm die we met elkaar op de Veluwe hebben gevonden: uniek en het werkt. Bij alles wat er nu gebeurt op de Veluwe wordt ze erg blij, de gezamenlijke duurzaamheidsambities kunnen nog wat sterker worden nagestreefd. Luc Berris is namens de grondeigenaren actief in de VeluweBoard en hij wijst erop dat het aspect van de biodiversiteit juist voor grondeigenaren veel aandacht heeft en nog meer zal krijgen, dat hoort bij de ‘core business’ van dat soort organisaties.

Voorzitter Willem Bijleveld en Alliantieleden Luc Berris en Bea Schouten openen het congres. Foto Rob Voss

Het kwaliteitsteam bezoekt de Jongeren Adviesbureaus. Foto Rob Voss

Op de informatiemarkt konden de bezoekers informatie halen over verschillende programma’s en projecten: Vitale Vakantieparken stond er naast Routebureau Veluwe, het Veluwefonds was er weer en dit jaar ook een paar mensen die aandacht vragen voor brandveiligheid op de Veluwe. Projectleider Gigi Kraak gebruikte de informatiemarkt om bezoekers te bevragen over ontwerpen rond informatieborden op de Veluwe. Vanuit het IVN was er aandacht voor het programma Jongeren Advies Bureaus dat zij doen met Veluwse middelbare scholen. Scholieren hebben een opdracht van de gemeente of een andere partij en gaan aan de slag om daar iets mee te doen. Drie scholen waren al zo ver dat zij hun ideeën konden tonen op de informatiemarkt en een ‘kwaliteitsteam’ liep de projecten langs met vragen en adviezen. Een paar scholieren gingen later in gesprek met Marlies Claasen en gedeputeerde Bea Schouten. Hun ideeën werden zeer gewaardeerd door hun opdrachtgevers en het is de bedoeling dat er ook meer mee gaat gebeuren.

Bezoekers van het VeluweCongres hadden zich opgegeven voor één van de vijf workshops:

  • Internationaal Toerisme
  • Soortenherstel op de Veluwe
  • Landschapsbiografie Veluwe
  • Financiering van de Recreatieve Infrastructuur
  • Gastheerschap

De workshops duurden 45 minuten, maar dat was niet genoeg voor sommige bijeenkomsten….

Er waren twee sprekers op het VeluweCongres. Hun presentatie is onderaan de pagina op te vragen.

Tanja Roeleveld is Programmamanager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks en in 2017 verkozen tot MVO manager van het jaar. Landal GreenParks ontvangt jaarlijks ruim 2,8 miljoen gasten op de 85 parken in binnen- en buitenland. Zij zorgt als aanjager voor duurzame ontwikkeling en innovatie bij deze keten van recreatieparken dat duurzaamheid een rol speelt bij élke beslissing van de organisatie. Daarnaast wil zij gasten zoveel mogelijk inspireren om ook thuis op een andere manier om te gaan met energie, natuur en duurzaamheid. Voor Landal GreenParks is de omgeving van het park belangrijk omdat de gasten ook hebben gekozen voor een bepaalde plek. De parken werken daarom nauw samen met de terreinbeheerders.

Herre Dijkema is directeur van de marketingorganisatie Toerisme Veluwe, Arnhem, Nijmegen. Hij ging in op de doelstellingen van Perspectief 2030 waar Oost Nederland (en dus ook de Veluwe) mee aan de slag wil. De essentie van Perspectief 2030 is dat de focus meer op de leefbaarheid van de inwoners komt te liggen; toerisme draagt bij aan het welzijn van iedere Nederlander. De toeristen houden bijvoorbeeld het voorzieningenniveau van een klein dorp in stand. Daarmee is toerisme niet langer een doel op zich maar meer een middel. De sector zal zich de komende periode aanpassen en de aandacht verschuift van bestemmingspromotie naar bestemmingsmanagement waarbij intensiever wordt ingezet op de match tussen vraag (van de toerist) en het aanbod (in de betreffende regio).

Tanja Roeleveld vertelt hoe Landal Green Parks werkt aan duurzaamheid. Foto Rob Voss