Volop keuze voor workshops VeluweCongres 2020

Bij het inschrijven voor het VeluweCongres in Lunteren via https://8ey00wb.momice.events/ wordt gevraagd twee workshops aan te geven. Anders dan voorgaande jaren herhalen we de workshops zodat de bezoekers de gelegenheid hebben er twee te bezoeken. Dat was een wens uit de evaluatie van de vorige editie en we gaan kijken of het daadwerkelijk aanslaat. Maar welke workshops zijn er zoal? In dit artikel lopen we ze alle negen even langs…

Het VeluweCongres vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 van 13.30 uur tot 17.30 uur. Dagvoorzitter is Marlies Claasen. De congreslocatie is congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren. Tijdens het plenaire gedeelte spreekt hoogleraar René van der Duim over Toerisme in relatie tot Duurzame ontwikkeling. Van der Duim heeft meegeschreven aan het rapport ‘Waardevol Toerisme’, uitgegeven door de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Hoe ga je goed om met de verwachte toename van bezoekers en voorkom je dat toerisme ons overkomt? Er zijn meer dan voldoende beleidsinstrumenten om te sturen op de ontwikkeling van toerisme met oog voor de balans tussen toeristische druk en draagkracht van de leefomgeving. Hoe kunnen we dat op de Veluwe aanpakken?

Programma

13.00 – 13.30 uur        Inloop

13.30 – 14.45 uur        Plenaire start

14.45 – 15.15 uur         Netwerken

15.15 – 16.00 uur         Workshops – eerste ronde

16.00 – 16.30 uur        Netwerken

16.30 – 17.15 uur         Workshops – tweede ronde

17.15 – 18.00 uur         Netwerkborrel

De Veluwe-op-10!

De titels van zijn publicaties in de loop der tijd zeggen al iets over zijn ambities: ‘De reparatie van de Veluwe’ of ‘De Veluwe kan nog wilder’. In zijn publicatie ‘Ons Wilde Oosten’ waar onlangs een tweede, vrijwel geheel herschreven, editie van verscheen, schetst Michiel Hegener zijn frustraties over de gemiste kansen op de Veluwe. Zo’n fraai natuurgebied, daar moeten we veel zuiniger op zijn. Zijn boek beschrijft waar het allemaal fout is gelopen, maar geeft ook aan wat de koers is die men moet volgen om de Veluwe de komende decennia te versterken. Niks Veluwe-op-1: de Veluwe moet op 10. Michiel Hegener deelt in de workshop zijn inzichten en gaat daarna in gesprek met zijn toehoorders.

Door: Michiel Hegener, journalist

De Veluwe: meest duurzame vakantieregio Van Nederland

In de VeluweAgenda 2030 heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen omdat we het allemaal belangrijk vinden. De recreatiesector levert een bijdrage aan de leefbaarheid op de Veluwe als zij duurzamer opereert. Maar hoe pakken we dat aan? Moeten we ons richten op circulair ondernemen, op elektrische deelauto’s of op CO2-neutrale vakanties? We kiezen voor prioriteiten die we samen bepalen. In deze workshop presenteren we wat we al hebben verzameld en vragen u om mee te kijken naar de invulling. Denkt u met ons mee?

Door: Johan Kaspers, Coördinator Actieplan Duurzaam Toerisme Veluwe.

De wolf op de Veluwe

Na een afwezigheid van ongeveer 150 jaar is de wolf terug op de Veluwe! Dit roept vragen op over dit prachtige mysterieuze dier dat een belangrijke sleutelrol in de natuur heeft. En ook discussies! De workshop geeft een beeld vanaf het verdwijnen van de wolf in Europa tot aan het heden, de terugkeer naar Nederland. Rode draad is de komst van de wolf naar de Veluwe en wat die komst betekent voor ons grootste natuurgebied op land. Het verhaal wordt verteld door Jeannet Hulshof. Zij is biologiedocente en al sinds haar jeugd gefascineerd door de wolf. Zij is voorzitter van de Stichting Wolf-Fencing Nederland en regiocoördinator voor Wolven in Nederland. Lennard Jasper, boswachter van de Noord Veluwe voor Staatsbosbeheer en het leefgebied van de eerste roedel wolven in Nederland, geeft toelichting en behandelt vragen uit de zaal. U wordt geacht een actieve bijdrage te leveren tijdens de spannende prijsvraag.

Door: Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof van Wolven in Nederland/Wolf-fencing

Duurzame Mobiliteit: waar begint de groene loper van de Veluwe?

Voor een gast is de heen- en terugreis naar een vakantieadres, dagje uit of evenement een wezenlijk onderdeel van de hele beleving. Wanneer deze niet verloopt zoals gepland of verwacht, resulteert dit maar al te gemakkelijk in een ontevreden klant. Veel bedrijven laten de ervaring starten en eindigen bij hun eigen voordeur en laten zo een belangrijk deel van de beleving buiten beschouwing. Deze workshop biedt inzicht in de invloed die je hebt op een prettige en duurzamere reis van de gast. Met verbeterpunten die deelnemers direct kunnen gebruiken om ‘gastvrij bereikbaar’ te zijn.

Door: Minze Walvius, Advier, Projectleider Duurzame Mobiliteit Veluwe.

Platteland Veluwe, van probleem naar kans

De Veluwe heeft grote opgaven voor het platteland zoals het verlies aan biodiversiteit, de doorontwikkeling van de landbouw, klimaatadaptatie én klimaatmitigatie. Door deze op een slimme manier te koppelen aan kansen voor recreatie, toerisme, korte ketens, streekproducten en leefbaarheid kan een vitaal en aantrekkelijk landschap worden gerealiseerd. In de IJsselvallei is hiermee gestart waarbij de energie wordt gebruikt van inspirerende initiatieven van ‘onderop’. In deze workshop wordt u geïnformeerd over hoe Veluwe op 1 in de IJsselvallei aan de slag is gegaan. Vervolgens wordt u uitgedaagd om met actuele voorbeelden uit uw eigen gebied te zoeken naar koppelkansen die het Veluws platteland beter maken met een juiste balans tussen draagvlak en daadkracht.

Door: Peter de Ruyter, landschapsarchitect

Veluwebrede evenementen

Net als in 2018 en 2019 wordt ook voor 2020 gewerkt aan een Veluwebreed programma van buitenbioscopen. De films die dit jaar worden vertoond worden, hebben vanwege het thema 75 jaar bevrijding allemaal een link met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het programma vindt plaats in het voorjaar en tijdens de zomermaanden. Om het programma in te vullen zoekt de projectgroep Veluwse initiatiefnemers. Ben jij een (mogelijke) initiatiefnemer of ken jij partijen die lokaal de handschoen op willen pakken? Dan is deze workshop iets voor jou! We geven je een duidelijk beeld over hoe je met een lokale voorstelling onderdeel kan worden van het Veluwebrede programma en de voordelen die dat voor organisatoren biedt. Zowel qua coördinatie, hulp & advies, marketingmiddelen en cofinanciering van jouw project.

Na het zomerprogramma zijn de pijlen gericht op de maand november. Samen met gastheerschapsorganisaties werkt de projectgroep aan een novemberprogramma vol culturele evenementen en activiteiten op bijzondere Veluwse locaties. Beoogde bezoekers van het programma zijn naast eigen inwoners de zgn. ‘verbindingszoekers’: recreanten die vanuit hun leefstijl interesse hebben in natuur, cultuur en een bijzondere belevenis. Tijdens de workshop zoomen we onder andere in op deze doelgroep en welk aanbod in het herfstprogramma past. Ook leggen we uit waarom meedoen aan het programma interessant kan zijn voor lokale initiatiefnemers.

Door: Marco Bod (projectleider) en Mariëlle Karssing (adviseur lokaal gastheerschap)

Leefstijlen als hulpmiddel bij Veluwemarketing

Wil je meer weten op welke leefstijlen de Veluwe inzet in 2020? Ben je op zoek naar inspiratie van aanbodontwikkeling op de Veluwe? Tijdens deze workshop zal er toelichting worden gegeven over www.leefstijlvinder.nl. Bastiaan Overeem, merkleider Veluwe, gaat vervolgens aan de hand van voorbeelden het gesprek aan over de belevingsgebieden op de Veluwe. Welke ontwikkelingen zien we op de Veluwe? Waar ziet u kansen om de beste Veluwe beleving te versterken?

Door: Bastiaan Overeem (VisitVeluwe), moderator: Menno Feitsma

De Veluwe in cijfers

Hoe staat het ervoor met het toerisme op de Veluwe? De Veluwe in cijfers: Hoeveel gasten verbleven afgelopen jaar op de Veluwe? Waar kwamen die vandaan? Wie zijn dat dan? Wat ondernemen ze? Hoeveel geven ze uit? In wat voor soort accommodaties verblijven ze? Welke trends zijn daar uit te halen? Zien we al iets terug van de wens voor spreiding? Wat zoeken (potentiele) gasten van de Veluwe in Google? Allemaal vragen die beantwoord worden in deze kennissessie.

Door: Pim Nouwens, moderator: Sam Janssen

Kennissessie: De Duitse bezoeker centraal!

Wil je meer kennis opdoen over de Duitse markt? Tips om meer Duitse bezoekers te ontvangen? De Duitse bezoekers beter bedienen? In deze kennissessie zal een update worden gegeven over de betekenis van de Duitse markt voor Gelderland. Michael Siebers, Marketing Manager NBTC Holland Marketing, zal aan de hand van de ´customer journey´ inspiratie geven waar we als regio Veluwe aan kunnen werken om de beleving van de Duitse bezoeker te versterken. Verder krijg je praktische tips om mee aan de slag te gaan en is er ruimte om vragen te stellen.

Door: Michael Siebers (NBTC Holland Marketing), moderator: Rémon Ridder