Veluws glasvezel stap dichterbij

In Ermelo en Nunspeet start de komende weken de campagne voor glasvezel in het buitengebied. Bewoners en bedrijven worden via een uitgebreide communicatieaanpak benaderd voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk dat CIF op de Veluwe gaat aanleggen. Per deelgebied moet een deelname worden gehaald van minstens 50% wil het rendabel zijn voor het bedrijf om geulen te graven voor de glasvezelkabels. In januari volgend jaar wordt de volgende pluk adressen benaderd in Putten, Nijkerk en in delen van Apeldoorn en Barneveld. In totaal zijn er 21.000 adressen op de Veluwe die worden benaderd en CIF probeert eind 2019 klaar te zijn met al die adressen. We spreken Piet Grootenboer van CIF en Marieke Seinen van Glasvezelbuitenaf.nl op de vooravond van de eerste vraagbundeling op de Veluwe.

Bewoners informeren bewoners

Piet Grootenboer (CIF)

Jullie hebben ervaring met andere delen van Gelderland. Wordt de Veluwe anders? Piet Grootenboer: “Iedere gemeenschap is anders, we hebben het nu 14 keer gedaan en je merkt telkens weer verschillen. Dat zit hem in de mate van saamhorigheid of in de organisatiegraad van zo’n gebied. Wij zijn er voor de basisinformatie, daar doen we veel moeite voor, maar de bewoners helpen elkaar over de streep. Als je in een gebied vraagt: is hier behoefte aan glasvezel, zegt het merendeel ‘ja’. Maar in de praktijk merk je dat bewoners en bedrijven een proces doorlopen voordat ze daadwerkelijk hun handtekening zetten. En daar nemen ze hun eigen tijd voor, veel beslissingen vallen in de laatste dagen, als de wethouders en de initiatiefgroepen een beetje zenuwachtig worden omdat de 50% nog niet binnen is.”

Communicatie bij vraagbundeling

Hoe verloopt de communicatie bij een ‘vraagbundeling’? Marieke Seinen: “De bewoners en bedrijven in het gebied waar we aan de slag willen, ontvangen allemaal een brief thuis. Daarin staat de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. We werken in een gebied graag met zogenaamde ambassadeurs, mensen die meehelpen informatie te verstrekken zodat een ieder voor zichzelf de juiste keuze kan maken. Vaak zijn er in buurten nog kleinschalige bijeenkomsten waar we niet eens altijd aanwezig zijn, maar waar de mensen elkaar helpen bij het kiezen.” Piet: “Het is niet onze bedoeling om mensen kost wat het kost over de streep te trekken. Wij willen wel graag dat ze een weloverwogen keuze maken op basis van alle informatie die voorhanden is. Voor iedereen met het aanbod om mee te doen gelden de standaardvoorwaarden, of hij nou iets verder weg woont of niet. Wie na de deadline beslist om toch mee te willen doen, komt in een andere situatie, dan moeten we wel gaan rekenen wat extra werk kost. Dat soort informatie is belangrijk om te delen zodat iedereen de juiste keuze maakt! Wat die ook is!”

Ambassadeurs als basis voor de communicatie

Ten behoeve van de vraagbundeling worden actieve bewoners en bedrijven betrokken als ‘ambassadeurs’. Zij vormen een soort intermediair tussen de deskundigen bij CIF en glasvezelbuitenaf en de mensen in het gebied waar de vraagbundeling speelt. Hebben jullie er daar genoeg van? Marieke: “We hebben tips gekregen voor actieve mensen vanuit de gemeente of vanuit de Stichting Breedband Noord Veluwe, maar we kunnen altijd enthousiaste glasvezelambassadeurs gebruiken. Nu nog eerst voor Ermelo en Nunspeet, maar straks ook voor andere Veluwse gebieden. Lezers van deze nieuwsbrief kunnen tips geven voor ambassadeurs via het mailadres info@glasvezelbuitenaf.nl. “
Wanneer sluit de vraagbundeling in Nunspeet en Ermelo? Marieke: “Begin oktober zijn de eerste informatiebijeenkomsten. Zondag 3 december om twaalf uur ’s nacht is de deadline. Dan weten we maandag 4 december of de 50% deelname is gehaald!”

Spelregels

In het Vechtdal is de vraagbundeling met succes afgesloten…

De bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit vijf verschillende dienstaanbieders voor een glasvezelabonnement. Naast hun abonnement betalen zij een vastrechtvergoeding van €12,50 per maand òf €1600 bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om op een rendabele manier glasvezel te kunnen uitrollen. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen eenmalige kosten van minimaal €995, plus de vastrechtvergoeding.
In januari 2018 denkt CIF aan te kondigen welke twee deelgebieden vervolgens aan de beurt zijn. Daar zijn zo’n 8.000 Veluwse adressen bij betrokken. Voor de zomer van 2018 komt er dan duidelijkheid over de resterende twee deelgebieden. Daarmee kan de aanleg van glasvezel op de gehele Veluwe afgerond zijn aan het einde van 2019.