Veluws kabaal langs het Apeldoorns Kanaal

Er valt meer te doen met het Apeldoorns Kanaal. Die lange strook water van Dieren naar Hattem (of andersom) biedt volop kansen waar toeristen maar ook de eigen bewoners meer kunnen beleven dan nu het geval is. Ondernemers, verenigingen, overheden maar ook actieve bewoners willen samen werken aan meer beleving in, op en rond het Apeldoorns Kanaal. Dat proces staat los van het onderwerp dat nu vooral aandacht krijgt, de bevaarbaarheid van het Kanaal. Die twee onderdelen kunnen elkaar versterken maar zijn niet van elkaar afhankelijk!

Beleef het Apeldoorns Kanaal is een initiatief van verschillende overheden: waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Rheden en Brummen. Deze samenwerkende overheden hebben twee gebiedsmakelaars aangesteld om de ideeën die in het gebied leven op te halen en verder te brengen, te verbinden en te ondersteunen. Doel: maak het gebied rondom het Apeldoorns Kanaal nog aantrekkelijker te maken. De gebiedsmakelaars zijn Tessy Busio en Johan Kaspers.

De deskundigheid wordt in eerste instantie gehaald uit de mensen die actief zijn rond het Kanaal. Via een netwerkbijeenkomst en drie goedbezochte werkateliers zijn maar liefst 60 inspirerende ideeën voor meer beleving en beweging op en langs het Kanaal bedacht en besproken. Zes werkgroepen gaan de komende tijd aan de slag met ieder een deel van die ideeën.

Zo richt de werkgroep ‘promotie’ zich bijvoorbeeld op het uitwerken van een interactieve kaart met aanbod en initiatieven langs het hele Apeldoorns Kanaal. Bert van der Stoep, eigenaar Vadesto Outdoor Adventure: “We spannen ons al 35 jaar in om activiteiten op en rond het Kanaal te verzorgen, elk jaar voor tienduizenden klanten. Zo’n inventariserende kaart helpt mee aan de promotie van het Kanaal bij bewoners, ondernemers en bezoekers. Het Kanaal is een prima rode draad om samenhang te krijgen in activiteiten en promotie.”

Gebiedsmakelaar Johan Kaspers is enthousiast over de inbreng bij de werkateliers: “Tijdens de bijeenkomsten bleek dat mensen echt een gevoel hebben bij het Apeldoorns Kanaal. Men wilde ook direct praktisch aan de slag om het Kanaal meer te laten beleven. Uit die energie zijn zes werkgroepen ontstaan die de ideeën daadwerkelijk willen realiseren. Voor een gebiedsmakelaar is het heerlijk om daar een bijdrage aan te mogen geven.

Wie meer wil weten over het project of een aardig idee heeft voor Beleef het Apeldoorns Kanaal kan dat mailen naar Johan Kaspers.