Verder naar de Veluwe-Agenda

Bea Schouten Stuif es inNog voor half januari de contouren zichtbaar krijgen van de Gebiedsagenda voor de Veluwe, dat was het streven. Als je daarmee in oktober begint, is dat een krappe planning, maar het is gelukt. Tijdens de Stuif ‘es in de Veluwe bijeenkomst in Garderen op 21 januari spraken verschillende bestuurders, waaronder gedeputeerde Bea Schouten en ambtelijk trekker Jan de Kleuver, over de koers. De koers werd breed gedragen hoewel er nog wel enige aandacht werd gevraagd voor het betrekken van de bewoners op de Veluwe en voor culturele aspecten op de Veluwe.

In de workshop Samenwerken op de Veluwe namen Bea Schoten en Jan de Kleuver de deelnemers mee in hun bevindingen. Er ligt nu een Schets 1.0 met de hoofdlijnen van de koers en de lijn die gevolgd gaat worden om van de Schets een stap verder te zetten naar de Veluwe-Agenda die er in het voorjaar moet liggen. Er is vanuit de provincie veel vertrouwen in het verloop van het proces. De manier waarop de partijen op de Veluwe graag mee willen denken met Jan de Kleuver om te komen tot meer samenhang in de activiteiten op de Veluwe, speelt daarbij een belangrijke rol, aldus Bea Schouten.

De lastige vraag hoe bestuurlijk een en ander geregeld wordt gaat zeker nog worden uitgewerkt. Intussen werd aan de zaal gevraagd of zij zich kunnen vinden in de keuze voor de inhoudelijke thema’s die een rol spelen bij de Gebiedsopgave: Natuur & Erfgoed, Bereikbaarheid (verkeer en digitaal), Activiteiten en Verblijf.

De deelnemers aan de workshop in de zaal reageerden positief en optimistisch. Er werd nog eens benadrukt dat de digitale bereikbaarheid een belangrijk element is op de Veluwe. Er werd positief gereageerd op het feit dat voor de Gebiedsopgave de Veluwe niet ophoudt bij de bossen maar dat bijvoorbeeld ook de randmeren aandacht krijgen.

De Schets is te downloaden via deze link.