Vierduizend nieuwe kilometers netwerkroutes

Routebureau Veluwe maakte op 6 december op twee locaties een start met netwerkroutes op de Veluwe die komende jaren worden vernieuwd. In 2024 heeft de Veluwe dan zevenduizend kilometer aan wandel-, ruiter- en men- en mountainbikeroutes. Daarnaast verbetert Routebureau Veluwe het bestaande fietsnetwerk.

Kwaliteit staat voorop. De nieuwe routes zijn mooi en uitdagend en verbinden de verschillende regio’s. Uiteraard passen ze binnen de recreatiezonering: kwetsbare natuur wordt ontzien en de nieuwe netwerken komen op bestaande paden. Aantrekkelijke routes leiden de recreatiedruk in goede banen. Ze dragen bovendien bij aan de lokale economie en de profilering van de Veluwe.

Routebureau Veluwe
Routebureau Veluwe voert het project uit. De organisatie verzorgt de aanleg en het beheer en onderhoud. Dat geldt voor borden, palen en andere bewegwijzering én het digitale databeheer. Steeds meer recreanten gebruiken immers routeplanners en apps.

Start in Ermelo en Putten
De komende maanden start op meerdere locaties op de Veluwe de aanleg van nieuwe routenetwerken. Maandag 6 december sloeg Rianne Roeters van Staatsbosbeheer onder toeziend oog van gedeputeerde Peter van ’t Hoog en Ermeloos wethouder Leo van der Velden (allen lid van de VeluweAlliantie) de eerste paal (zie foto).

De komende maanden realiseert Routebureau Veluwe belangrijke onderdelen van het wandelnetwerk rondom Apeldoorn en in de Veluwezoom. Bij Arnhem en Schaarsbergen werkt de organisatie aan de laatste fase van een speciale mountainbikeroute.