Vitaal landschap

De ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het landschap moet op topniveau komen. Daar wordt aan gewerkt door: actief en betaalbaar landschapsbeheer, herbestemming van leegstaand erfgoed in het buitengebied, transformatie van vrijkomende agrarische bedrijven en een goede recreatieve infrastructuur. Speerpunt is het vernieuwen en verrijken van de recreatieve beleving van het landschap voor bewoners en bezoekers: groene uitloopgebieden rond de steden en dorpen, het benutten van de aanwezigheid van water aan de randmeren.