Vitale Vakantieparken – aanbod versterken door samenwerken

Onder de programmanaam Vitale Vakantieparken werken sinds 2013 acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met de provincie Gelderland, recreatieondernemers en veel andere partijen. De samenwerking is erop gericht om het aanbod van vakantieparken te versterken en zo er aan bij te dragen dat de Veluwe opnieuw de toppositie van belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland terug verovert.

Inhoudelijk kent het programma drie opgaven: Innoveren, Transformeren en Handhaven. De innovatie-opgave heeft als doel de vakantieparkensector toekomstbestendig te maken door vernieuwing en versterking van het aanbod. De transformatie-opgave richt zich op het herstructureren van het aanbod aan vakantieparken door samenvoeging en herverkaveling en op het begeleid omvormen van (voormalige) vakantieparken waar een duurzame recreatieve exploitatie niet meer mogelijk is naar een andere bestemming. De Handhavingssopgave richt zich op het actief aanpakken van ongewenste ontwikkelingen en op het voorkomen van nieuwe probleemsituaties. Hierbij gaat het om het vraagstuk van niet-recreatief  gebruik van de parken, openbare orde vraagstukken en criminele activiteiten. Maar ook nadrukkelijk over het huisvestingsvraagstuk van mensen in een kwetsbare positie die op (voormalige) vakantieparken terecht komen omdat in het reguliere woonaanbod niets beschikbaar is.

Vitale vakantieparkenUniek concept

Programmamanager Rob van den Hazel: “Iedere gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de het eigen grondgebied, de kracht van het programma zit in de regionale samenwerking waarmee het gemeentelijk proces zo goed mogelijk gefaciliteerd moet worden. Op deze manier kan zonder dat elke keer opnieuw het wiel uitgevonden moet worden maatwerk op parkniveau geleverd worden. Dit houdt in dat per park het toekomstperspectief wordt vastgesteld. Elk park is namelijk uniek en er zijn geen algemene maatregelen waarmee alle vraagstukken kunnen worden opgelost. We doen dit met het motto één park, één plan.”

“Er zijn succesvolle parken, gerund door gedreven ondernemers. Zij moeten waar nodig worden geholpen om door te groeien. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de parken waar geen uitzicht meer is op recreatieve exploitatie. Daar is sanering nodig, samen met de bestrijding van excessen en het zorgen voor een andere bestemming. Het grootste deel van de parken bevindt zich in de middencategorie. Het merendeel van de ondernemers in deze groep wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen richting de succesvolle categorie.”

Landelijke interesse

Henk Lambooij, burgemeester van Putten en voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken, constateert dat Vitale Vakantieparken zich met het concept één park één plan een koploperpositie heeft verworven die landelijk interesse wekt: “Professionals binnen en buiten de regio willen weten hoe overheden en ondernemers op de Noord-Veluwe samenwerken om de kwaliteitsimpuls voor de verblijfsrecreatie met elkaar mogelijk maken.” Het programma Vitale Vakantieparken wordt opgenomen in de gebiedsopgave Veluwe. Hiermee wordt de Noord-Veluwse aanpak uitgebreid over de hele Veluwe. Esther Heutink, wethouder van Ermelo en lid van de stuurgroep Vitale Vakantieparken, is verantwoordelijk voor de uitrol van het programma en zegt hierover: “De uitrol van het programma is een logische keuze, omdat het hele gebied voor vergelijkbare uitdagingen staat.”

Meer informatie: www.vitalevakantieparken.nl