Vrienden maken met belastingen?

mark-sandmann-webOndernemers die achter je staan terwijl je de belasting verhoogt en dat ook nog eens met een gemeenteraad die unaniem ‘ja’ daarop zegt, hoe doe je dat als wethouder Toerisme & Recreatie? We gaan langs bij wethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn om het hem te vragen.

Apeldoorn verhoogt in vier jaar de toeristenbelasting. Elk jaar komt er 5% bij zodat uiteindelijk met een 20% verhoging ongeveer €325.000, – meer wordt geïnd. Een meeropbrengst die ten goede moet komen van het toerisme in Apeldoorn en op de Veluwe. De besteding wordt goed afgestemd met het Toeristisch Platform.

Hoe is dat proces verlopen? Mark Sandmann: “Het belangrijkste is dat je met elkaar een goede relatie hebt. Dat er wederzijds vertrouwen is en respect voor de verschillende invalshoeken waarmee je naar ontwikkelingen kijkt. Ondernemers hebben een grote behoefte aan duidelijkheid. Die moet je niet te lang laten wachten op een uitspraak over belastingen e.d. Deze aanpak biedt die duidelijkheid. En natuurlijk helpt het dat zij weten dat de opbrengst een impuls gaat geven in het toerisme.”

Want de andere opbrengst gaat naar de ‘lantaarnpalen’? Mark: “Al onze bezoekers en toeristen maken gebruik van de infrastructuur die we moeten onderhouden, dus ik vind het niet gek dat iemand een bijdrage levert aan de weg naar de camping. Maar we betalen ook aan VisitVeluwe onze marketingbijdrage en we zorgen zelf voor de VVV. Allemaal kosten die niet uit de meeropbrengst komen…”

Het is dus van belang dat je goed kunt samenwerken? Mark: “Er moet vertrouwen zijn in elkaar en dan ga je aan de slag om intensief samen te werken. Die samenwerking was al gestart doordat we voor ons nieuwe beleid rondom toerisme samen op zijn gelopen met de partijen in het Toeristisch Platform. Dan heb je gesprekken met de Recron als belangenbehartigers van de recreatie­ondernemers, met de verzamelde Apeldoornse Hotelbranche en met Koninklijke Horeca Nederland. Je moet elkaar iets te bieden hebben. De Veluwe en Apeldoorn aantrekkelijk maken voor bezoekers is goed voor de economie: goed voor ondernemers én goed voor de gemeente.”

omslag-welkom-in-apeldoornEn wat gaat de Veluwe daarvan merken? Mark: “Ons beleid heet Welkom in Apeldoorn op de Veluwe, want het steunt de gedachte dat wat goed is voor de Veluwe ook goed is voor Apeldoorn. En andersom! Daarom zijn we ook actief in het proces voor de Gebiedsopgave Veluwe. En zodra daar concrete en aanraakbare projecten zijn, zie ik ondernemers ook opveren. Dit voorjaar wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het Fietsknooppuntensysteem. De grootste fans van dat project zijn de ondernemers. Die zien kansen in dit soort concrete ontwikkelingen. Die zien ook heel goed in dat we met elkaar zuinig moeten zijn op het ‘stamkapitaal’, de natuur en het landschap. Ondernemers begrijpen erg goed dat er een opgave ligt die Veluwebreed speelt.”

Jij bent lid van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veluwe. Jij zit daar namens de Veluwse gemeenten aan de oostzijde van de Veluwe, de gemeenten die ook nog eens samenwerken in de Clean Tech Regio. Hoe verloopt dat? Mark: “De bestuurders van Epe, Voorst en Brummen kijken er op dezelfde manier tegenaan als de andere Veluwse gemeenten. Er moet iets gebeuren aan de toeristische aantrekkelijkheid, wil de regio niet teruglopen op toeristisch gebied. De urgentie wordt gevoeld. En er is voldoende ruimte binnen de samenwerking om dat op een eigen manier in te vullen. Voorop staat dat wij als lokale bestuurders echt ons best moeten doen om over de grenzen heen te kijken en daar onze raden in mee te nemen. Zo betalen wij een beetje mee aan een paardenevenement dat in Ermelo speelt. De ruiters die van goede voorzieningen gebruik maken, draaien niet hun paarden om als ze een gemeentegrens naderen. Die komen ook naar Beekbergen bijvoorbeeld. Het is goed om al dat soort aspecten met een Veluwse bril te bekijken.”