Hoenderloo krijgt eerste Veluwse wandelnetwerk

Foto: Peter Lous

De zon was er bij! Onder de bezielende leiding van ‘Professioneel Wandelaar ‘Gerda Pinkenbiest liep een gezelschap over recreatiepark Miggelenberg naar de plaats waar de eerste paal geslagen moest worden. Vicevoorzitter van de VeluweAlliantie Mark Sandmann startte daarmee offcieel de werkzaamheden aan het Wandelnetwerk. Net zoals bij het vernieuwde Fietsknooppuntensysteem kunnen mensen hun eigen routes maken: nummer voor nummer…

Dit voorjaar worden de eerste twee pilots gestart voor wandelnetwerken en die in Hoenderloo is de eerste. De andere is op de Veluwezoom. Hoe verloopt het met de aanleg? Projectlerder Marcel Westdijk: “De aannemer kan, na deze klap op de paal, aan de slag. Rondom Hoenderloo worden 185 palen geplaatst met 480 bordjes. In theorie kan men zo ruim 53 kilometer rondwandelen in deze bossen. Als alles meezit, is het eind juni gereed…”

Het wandelnetwerk Veluwe wordt op de lange termijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit bestaande routes. Klompenpaden, LAW-routes, Streekpaden, NS-wandelingen en routes van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vormen de basis. Lokaal kunnen daar andere bestaande routes aan worden toegevoegd. Op die manier wordt een gewerkt aan integratie van routes, het verbinden van routes waardoor de wandelaar keuzes kan maken en het saneren van oude routes die niet goed meer worden onderhouden.

 

Routebureau Veluwe: beleving en zonering

De Veluwe wil de meest aantrekkelijke vakantieregio van Nederland zijn, waarbij ecologie en behoud van gebiedskwaliteiten hand in hand gaan met recreatief gebruik en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Deze ambities, verwoord in de VeluweAgenda, vragen ook om een impuls voor kwaliteit, aanbod en zichtbaarheid van recreatieve routes, die zowel bijdraagt aan de Veluwebeleving als de recreatiedruk in kwetsbare gebieden af laat nemen. Via een gemeenschappelijk programma van gebiedspartners en overheden streeft het Routebureau ernaar om bewoners en bezoekers kwalitatief hoogwaardig wandelproducten aan te bieden. Daarbij is het idee om het aanbod aan wandelroutes naast beleving van natuur en landschap, ook te richten naar de aantrekkelijke kant van dorpen en steden op de Veluwe met bijbehorende recreatievoorzieningen.

 

Wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn start de werkzaamheden aan het wandelnetwerk. Foto: Peter Lous.

Yorick Klein Bruinink (roiutemarketeer bij VisitVeluwe) vertelt wat bezoekers met het routeportaal kunnen doen…

Routeportal vernieuwd!

Ook is tijdens de plechtigheid de routeportal geopend: www.routesopdeveluwe.nl De website is onlangs helemaal opgefrist en beschikbaar voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. Alles wat er de komende jaren beschikbaar komt aan routes, kan zo worden ontsloten voor de actieve Veluwebezoeker. Zo kan men de knooppunten goed gebruiken om eigen routes te maken en die via de website te printen of naar een mobiel te sturen.