Wegwijs op de Veluwe

Recreatieve borden zijn onmisbaar op de gastvrije Veluwe, zelfs nu digitaal navigeren normaal is geworden. Zo waarderen toeristen de bevestiging van hun digitale route door de bruine wegwijzers. Tijdens fietstochten kiezen steeds meer mensen er voor om de mobiel uit te laten, waardoor oriëntatie via borden gewenst blijft. En de smartphone heet je ook niet ‘hartelijk welkom’ op de Veluwe als je van het open agrarische land de Veluwse bossen inrijdt.

Hoewel het een ‘old school’ middel is, zijn borden dus nog steeds nodig om bezoekers de beste Veluwe te laten beleven. De Veluwe heeft echter wat achterstallig onderhoud waar het gaat om de bebording. We zien diversiteit in de vormgeving en wildgroei op sommige plaatsen. Dat draagt niet bij aan de kwaliteit die we voor de Veluwe nastreven.

De VeluweAlliantie heeft opdracht gegeven om te verkennen wat belanghebbende partijen aan opgaven zien als het gaat om bebording. Diverse gesprekken zijn gevoerd met grondeigenaren, recreatie¬bedrijven, Veluwse gemeenten, de ANWB en de provincie Gelderland. Dit heeft geleid tot een rapport met breed onderschreven uitgangspunten en meer dan tien deelprojecten. De meest wezenlijke zijn de volgende:

  • Voor recreatieve bewegwijzering gaan we uit van de nationale standaard (CROW 2014). Gemeenten en provincie onderzoeken samen de mogelijkheden van deze standaard voor maatwerk voor locaties van borden, zij streven naar een ‘Veluws beleid’ voor locatietoets en gaan werken aan een Veluwse aanpak voor sanering en bundeling;
  • We streven naar plaatsing van de bekende bruine Veluwse welkomstborden bij alle entrees van de Veluwe via de hoofwegen (van zowel rijk als provincie). Voor ontvangst van bezoekers die al op de Veluwe zijn, worden welkomstborden in Veluwestijl ontwikkeld;
  • We willen dat onze bezoekers zich gastvrij door ‘de Veluwe’ ontvangen voelen op de toe-komstige startlocaties van de Veluwse routesystemen. Dat betekent dat in ieder geval het welkomstbord en routeinformatiebord in een Veluwestijl zijn. Daarvoor wordt een handboek ontwikkeld. De grondeigenaar kan ervoor kiezen om een bord in eigen stijl over de kenmerken van het gebied te plaatsen;
  • We streven naar uniformering van de vormgeving van borden met de toegangsbepalingen van natuurgebieden, het gebruik van pictogrammen en vermindering van het aantal borden door enkel bij de toegangen van natuurgebieden dergelijke borden te plaatsen.

Voordat uitvoering daadwerkelijk kan plaatsvinden, zullen de betrokkenen bij dit onderwerp samen de deelopgaven uitwerken tot projecten. De grootste urgentie wordt gegeven aan het Handboek Vormgeving Veluwse recreatieve bebording en de plaatsing van enkele borden in de nieuwe Veluwestijl. Hier is grote vraag naar. We gaan er van uit dat begin 2019 een groot aantal deelprojecten in uitvoering is, dan wel klaar voor aanbesteding.

Meer weten over het project rond ‘bebording’. Projectleider Gigi Kraak kun je gewoon mailen…