Werkatelier ‘Verder met de VeluweAgenda!’ op 25 januari

omslag-veluweagenda-kleinBij de totstandkoming van de VeluweAgenda 1.0 zoals hij er nu ligt, is goed gebruik gemaakt van de kennis van de mensen uit de praktijk. In de verschillende delen van de Veluwe is gevraagd aan betrokkenen waar de kracht zit en waar de uitdaging. De antwoorden hebben de programmalijnen ingekleurd én vormen de basis voor het idee van het structureren van voorzieningen op verschillende niveaus.

We willen verder met de stappen die de Veluwe verder helpen maar waar ook breed draagvlak voor te vinden is. Daarom organiseert het Sprintteam opnieuw werkateliers. De eerste is op woensdagmiddag 25 januari vanaf 13.30 uur in Otterlo. De uitnodigingen aan de mensen die we vaker hebben ontmoet, is al verzonden, maar ook andere betrokkenen kunnen hun belangstelling doorgeven.

In het werkatelier koppelen we terug wat we met de inbreng hebben gedaan uit de ateliers van vorig jaar en we verkennen met elkaar de visie achter de agenda: die samenhangende structuur,  hoe zou jij die invullen? Wat is het wel en wat is het niet? Hoe zorgen we voor samenhang en afstemming? Hoe zorgen we ervoor dat hij blijft werken als een inspirerende uitnodiging?

RHS wordt Veluws Recreatief Netwerk (VRN)

De term ‘Hoofdstructuur’ blijkt in de praktijk verwarrend te werken. Hij wordt te vaak uitgelegd als een kader met vooral beperkingen terwijl de insteek ervan is om juist uitnodigend én inspirerend te zijn. Vandaar dat de kreet Recreatieve Hoofdstructuur wordt vervangen door Veluws Recreatief Netwerk. Nog steeds met dezelfde intentie: samenhang brengen in het geheel aan voorzieningen (zowel fysiek als qua beleving) en werken aan een visie waarmee we de juiste keuzes kunnen maken op de Veluwe.

vrn-in-schemaWoensdag 25 januari. Inloop vanaf 13.00 uur. Programma van 13.30 uur tot 16.00 uur. Locatie: camping De Wije Werelt, Arnhemseweg 100-102, 6731 BV, Otterlo.

Geef je op door te mailen naar: e.j.peters@apeldoorn.nl