Werkateliers: verzamelen kwaliteiten en wensen

Voor de Veluwe Agenda moeten we weten wat er speelt, goed inventariseren wat er al is en wat er bij kan komen om de Veluwe te versterken. De inbreng van de verschillende betrokkenen is daarbij van groot belang: actieve ondernemers, terreinbeherende organisaties, bewonersgroeperingen, verschillende disciplines op gemeentehuizen en het provinciehuis Samen met al deze partijen is een uitgebreide inventarisatie gestart van beleidsvisies op het gebied van ruimtelijke planning maar ook op het gebied van toerisme en cultuur-historie…

Speciaal daarvoor zijn de werkateliers voor de Gebiedsopgave Veluwe ingericht en die vinden in deze meiweken plaats. Vanwege de grootte van de Veluwe is het gebied op basis van landschaps­kenmerken verdeeld in zes deelgebieden en daarom zijn er zes ateliers gepland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Werkatelier op 11 mei in Heerde

Dat zijn er vijf geworden want een paar zijn er, uit praktische overwegingen gecombineerd. Sommige betrokkenen hebben bemoeienis met alle deelgebieden en daarvoor worden aparte werksessies georganiseerd.

Op woensdag 11 mei was er bijvoorbeeld een werkatelier in de groene omgeving tussen Epe en Heerde. In een oude watermolen met een nieuw leven als gelegenheid voor heisessies maar ook voor een feestje werden de deelnemers uitgedaagd om de Veluwekaart vol te prikken met vlaggetjes. Sommige vlaggetjes vertelden iets over de bestaande kwaliteiten van de Veluwe, andere vlaggetjes over de kansen die er liggen voor het werken aan de deelopgaven. Op 11 mei waren er vooral mensen met bemoeienis met het noordoosten van de Veluwe. Jorrit Noordhuizen en Wieteke Nijkrake van Bureau NOHNIK verzamelen deze input en maken na alle werkateliers een eerste opzet voor het investeringsprogramma van de Veluwe Agenda.