Willem Bijleveld: Zorgen voor onze Veluwe

23 november 2023 – ‘De Veluwe heeft ons meer dan ooit nodig. Willen we met z’n allen kunnen blijven genieten van dit bijzondere en mooie gebied, dan moeten we nu acteren. Het gaat slecht met de natuur; de achteruitgang van de biodiversiteit is helaas nog geen halt toegeroepen. Daarom is het goed dat partijen op de Veluwe samenwerken om de natuur te verbeteren en te versterken,’ aldus Willem Bijleveld.

Als voorzitter van de VeluweAlliantie is hij dan ook blij dat de alliantie twee belangrijke documenten heeft vastgesteld: de Leidraad Veluwse Ontvangstlocaties en het Masterplan Veluwse Belevingsgebieden. ‘Het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid pakken. De natuur heeft onze bescherming nodig, maar we willen de inwoner en de bezoeker die Veluwe ook zeker niet ontnemen. Overigens is de inwoner – met 80 % van de recreatieve bezoeken – de belangrijkste gebruiker van de Veluwe. We hebben met de vaststelling van genoemde plannen weer twee mooie instrumenten in handen. Vorig jaar al stelde de provincie Gelderland het recreatiezoneringsplan vast, dat regelt waar we wel van de Veluwe kunnen genieten en waar we het gebied moeten beschermen. Met het ontwikkelen van duurzame ontvangstlocaties en aantrekkelijke belevingsgebieden verleiden we de recreant tot een meer diverse Veluwebeleving.’ Willem Bijleveld is zeer stellig over het feit dat we zeer zorgvuldig met de ruimte om moeten gaan: ‘Op en rondom de Veluwe wonen en werken en recreëren heel veel mensen. Willen we het voor iedereen aantrekkelijk blijven houden, dan moeten we ingrijpen. Het ontwikkelen van hoogwaardige, informatieve en duurzame ontvangstlocaties, van waaruit mensen wandelend of fietsend of via duurzaam vervoer direct de Veluwe kunnen beleven, is een belangrijk sturingsinstrument. Of liever gezegd een verleidingsinstrument: we willen de mensen verleiden om dáár van de Veluwe te genieten, waar dat kan en verantwoord is.’

De Industriële Veluwe, de Pure Veluwe, de Ambachtelijke, de Stille of de Koninklijke Veluwe; de ontwikkeling van belevingsgebieden is een ander belangrijk instrument om de bezoekers over de Veluwe te verspreiden. Bezoekersmanagement heet dat. ‘Ik zeg altijd: er is zoveel meer Veluwe. De schoonheid en de diversiteit… je kunt eigenlijk helemaal niet van één Veluwe spreken. Er zijn veel verschillende gebieden met elk hun eigen karakter. En die specifieke karakters, die lichten we er uit in de belevingsgebieden. Alle bezoekers zijn verschillend, al die belevingsgebieden ook. Neem nou het Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman in Wapenveld, mede mogelijk gemaakt met Veluwe op 1-geld. Een mooi voorbeeld, aan de rand van de Veluwe, van belevingsgebied de Ambachtelijke Veluwe. Andere mensen zijn wellicht weer geïnteresseerd in het Veluws Verleden of in het oorlogsverleden, dat laatste vangen we in belevingsgebied Veluwe Remembers. Het mooie van die belevingsgebieden is ook dat wij dat niet verzinnen, maar dat ze ontstaan vanuit het gebied zelf, vanuit enthousiaste initiatiefnemers.’

De voorzitter geeft aan dat met de vaststelling van genoemde documenten de hoofdlijnen er nu liggen. ‘Nu is het een kwestie van afstemmen met elkaar. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld drie grote ontvangstlocaties naast elkaar komen, maar dat we dat spreiden over het gebied. Daar hebben we ál onze partners voor nodig: veelal gemeenten als het gaat om de locatie, maar ook de terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en lokale ondernemers voor de inrichting En ook het Routebureau Veluwe voor het ontsluiten van onder andere de wandel- en fietspaden en Visit Veluwe om de bezoeker te wijzen op wat er allemaal te doen is op zo’n locatie. Kortom, we kunnen het niet zonder elkaar.’